Contact us now: Phone: +3556969696
Hoàng Thị Thu Thủy
Hoàng Thị Thu Thủy
Cán bộ truyền thông Hội nghị APCRSHR 9

Hoàng Thị Thu Thủy tốt nghiệp trường Đại học Y tế Công cộng - chuyên ngành Truyền thông, Giáo dục sức khỏe. Hiện nay Thủy đang phụ trách các chương trình truyền thông cho Hội nghị Sức khỏe, Quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

P: (+84) 24 3736 8065
Lâm Quý
Lâm Quý
Nghiên cứu viên, thư ký ban biên tập

Lâm Quý tốt nghiệp Đại học Y tế Công cộng, chuyên ngành Truyền thông - Nâng cao sức khỏe năm 2014. Từ tháng 2 năm 2015, Lâm Qúy bắt đầu làm việc tại Hội, chịu trách nhiệm hỗ trợ xuất bản tạp chí YTCC và tham gia nghiên cứu

P: (+84) 24 3736 8065
Đinh Phương Nga
Đinh Phương Nga
Điều phối hội nghị APCRSHR lần 9

Đinh Phương Nga tốt nghiệp Đại học Y tế Công cộng năm 2008 và hiện là điều phối tổ chức hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về Sức khỏe, Quyền sinh sản và Tình dục lần thứ 9 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2017.

P: (+84) 24 3736 8065
Giáo Sư Lê Vũ Anh
Giáo Sư Lê Vũ Anh
Chủ tịch

Giáo sư Lê Vũ Anh là Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam, đồng thời là Hiệu trưởng Sáng lập trường Đại học Y tế Công cộng giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2013. Phần lớn quá trình công tác, ông đã cống hiến cho lĩnh vực Y tế công cộng.

P: (+84) 24 3736 8065
Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương
Cán bộ tài chính

Nguyễn Hoài Phương bắt đầu làm việc tại Hội Y tế Công cộng Việt Nam từ tháng 09 năm 2016. Phương là một cán bộ kế toán tâm huyết với công việc của mình và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong các hoạt động tài chính của tổ chức

P: (+84) 24 3736 8065
Hoàng Thị Thanh
Hoàng Thị Thanh
Ban Thư ký Hội nghị APCRSHR9

Hoàng Thanh hiện hiện là thư ký Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về Sức khỏe và Quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9 (APCRSHR9)

P: (+84) 24 3736 8065
Trần Vũ
Trần Vũ
Quản lý Dự án

Trần Vũ đã làm việc 6 năm trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe cho NCT và hiện đang là quản lý cấu phần phát triển các mô hình YTCC và chương trình PCTHTL của Hội YTCC Việt Nam.

P: (+84) 24 3736 8065
Trần Kim Hoàng
Trần Kim Hoàng
Cán bộ chương trình/Cán bộ truyền thông

CN. Trần Kim Hoàng tốt nghiệp trường Đại học Y tế Công cộng năm 2013, là một cán bộ trẻ và năng động trong các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá và truyền thông ở Hội Y tế Công cộng Việt Nam

P: (+84) 24 3736 8065
Nguyễn Lương Hiền
Nguyễn Lương Hiền
Điều phối truyền thông

Chị Lương Hiền là Thạc sĩ XHH sức khoẻ, chuyên ngành SKSS và SKTD của trường đại học Mahidol, Thái Lan. Chị là thành viên của Hội ngay từ khi Hội được thành lập.

P: (+84) 24 3736 8065