Contact us now: Phone: +3556969696

Giao thông không khói thuốcHội Y tế Công cộng Việt  NAm xin trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu "Hướng dẫn xây dựng tuyến xe, bến tàu, bến xa, nhà ga không khói thuốc" nhằm cung cấp những thông tin hữu ích và hướng dẫn các hoạt động nhằm xây dựng ngành giao thông vận tải  không khói thuốc.