Contact us now: Phone: +3556969696

Tài liệu về DioxinTài liệu này được chia thành 4 bài, trong đó 3 bài đầu giới thiệu kiến thức lý thuyết, tranh ảnh minh họa và một số mẫu hoạt động nhằm khuyến khích các học viên tham gia tìm hiểu các chủ đề khác nhau xoay quanh vấn đề dioxin và dự phòng nhiễm độc dioxin qua thực phẩm. Bài 4 giới thiệu với các học viên các phương pháp tập huấn khác nhau và cách tổ chức một lớp tập huấn tại cộng đồng. Các phương pháp dạy và học được vận dụng cho các chủ đề trong tài liệu này bao gồm thảo luận nhóm, động não, kể chuyện, trình bày, sử dụng trang ảnh, tờ rơi và thuyết trình.

Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn về sự hợp tác hiệu quả của các cán bộ VPHA và cám ơn Qũy Ford tại Việt Nam đã hỗ trợ tài chính cho việc biên tập và in ấn tài liệu này.