Contact us now: Phone: +3556969696

Trường học không khói thuốcGóp phần triển khai thành công chiến dịch vận động phòng chống nạn dịch thuốc lá trên cả nước và góp phần vào công cuộc phòng chống thuốc lá toàn cầu, HYTCC VN xin trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu "Hướng dẫn xây dựng trường học không khói thuốc" nhằm giúp cho việc triển khai chính sách không hút thuốc trong trường học