Contact us now: Phone: +3556969696


Hội nghị khoa học toàn quốc Hội y tế công cộng lần V PDF. Email

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam được tổ chức hàng năm, là diễn đàn dành cho tất cả hội viên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực YTCC nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học về các vấn đề YTCC như: sức khoẻ môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, chấn thương, dược cộng đồng, chính sách y tế, kinh tế y tế, sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, sức khoẻ sinh sản, dân số/KHHGĐ, sức khoẻ vị thành niên, giáo dục và nâng cao sức khoẻ, xã hội học sức khoẻ, nhân học, khoa học hành vi, công nghệ thông tin y học v.v...

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội YTCC Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức vào ngày 26 - 28/05/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các Mẫu đăng ký: 

  • Thứ Tư, 9 Tháng Ba, 2016
  • Đăng Bởi: VPHA .
  • Ngày diễn ra: Thứ Tư, 9 Tháng Ba, 2016
Gửi Thư:
9 Thg3 2016
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM LẦN THỨ 5 TP. Hồ Chí Minh, 26 - 28/05/2009

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam được tổ chức hàng năm, là diễn đàn dành cho tất cả hội viên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực YTCC nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học về các vấn đề YTCC

Xem thêm