Contact us now: Phone: +3556969696


HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM LẦN THỨ 6 TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, 9-10/9/2010

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam được tổ chức hàng năm, là diễn đàn dành cho tất cả hội viên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực YTCC nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học về các vấn đề YTCC như: sức khoẻ môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, chấn thương, dược cộng đồng, chính sách y tế, kinh tế y tế, sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, sức khoẻ sinh sản, dân số/KHHGĐ, sức khoẻ vị thành niên, giáo dục và nâng cao sức khoẻ, xã hội học sức khoẻ, nhân học, khoa học hành vi, công nghệ thông tin y học v.v...

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội YTCC Việt Nam lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào ngày 9-10/9/2010 tại thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Hội YTCC Việt Nam trân trọng kính mời tất cả hội viên và các nhà khoa học, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực Y tế công cộng tham dự Hội nghị và đăng kí tham gia trình bày về các công trình nghiên cứu khoa học, các chương trình đào tạo, và mô hình can thiệp tại cộng đồng liên quan đến lĩnh vực YTCC, sau đây được gọi tắt là các “bài trình bày”.

Đề nghị Quí vị hoàn thành bản Tóm tắt bài trình bày theo Mẫu 1 (tiếng Việt), bản Đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu 2 và gửi về Văn phòng TW Hội YTCC Việt Nam trước ngày 10/7/2010 qua email, bưu điện, hoặc fax theo địa chỉ sau:

Nguyễn Thị Quý
Hội Y tế Công Cộng Việt Nam, 138 Giảng Võ, Hà Nội
Fax: 04-3 7366265  Điện thoại: 04- 6 266 2348
Di động: 0983103997 E-mail: 
ntq@vpha.org.vn hoặc ntquy1976@yahoo.com

Mốc thời gian cần ghi nhớ: 
.
  Thứ Sáu, 9/7/2010:  Hạn nộp bản Tóm tắt bài trình bày theo Mẫu 1 (tiếng Việt) và bản Đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu 2
 Thứ Sáu, 23/7/2010:  BTC thông báo về các bài trình bày được duyệt trình bày tại Hội nghị 
 Thứ Sáu, 6/8/2010:  Hạn nộp bản tóm tắt bài trình bày (tiếng Anh); báo cáo toàn văn (dài 
khoảng 7-8 trang, mỗi trang khoảng 500 từ), và trình bày Power point (tiếng Việt – không quá 20 slides)
 Thứ Năm và Thứ Sáu, 9-10/9/2010: Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội YTCC lần thứ 6

Các mẫu đăng ký:

1. Mẫu đăng ký tham dự

2. Mẫu tóm tắt bài trình bày

3. Mẫu đăng ký tham dự tiếng Anh (English Registration Form)

4. Mẫu tóm tắt bài trình bày tiếng Anh (English Registration Form)

  • Thứ Tư, 9 Tháng Ba, 2016
  • Đăng Bởi: VPHA .
  • Ngày diễn ra: Thứ Tư, 9 Tháng Ba, 2016
Gửi Thư:
9 Thg3 2016
Hội nghị khoa học toàn quốc Hội YTCC Việt Nam lần thứ V

Trong hai ngày 27 và 28/5/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ V với chủ đề “Cùng nhau chia sẻ thông tin và nguồn lực vì một nền YTCC Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Xem thêm
9 Thg3 2016
Hội nghị khoa học toàn quốc Hội y tế công cộng lần V PDF. Email

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam được tổ chức hàng năm, là diễn đàn dành cho tất cả hội viên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực YTCC

Xem thêm
9 Thg3 2016
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM LẦN THỨ 5 TP. Hồ Chí Minh, 26 - 28/05/2009

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam được tổ chức hàng năm, là diễn đàn dành cho tất cả hội viên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực YTCC nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học về các vấn đề YTCC

Xem thêm