Contact us now: Phone: +3556969696

Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về Sức khỏe, Quyền Sinh sản và Tình dục lần thứ 9

TỔNG QUAN CHUNG HỘI NGHỊ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ SỨC KHỎE VÀ QUYỀN SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC

-        Hội nghị lần thứ 9 Châu Á – Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục (APCRSHR9) là diễn đàn được tổ chức hai năm một lần tại các quốc gia khác nhau trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

-        Hội nghị lần đầu tiên tổ chức năm 2001 tại Manila và sau đó là 7 kì hội nghị thành công được tổ chức bởi các quốc gia trong khu vực như: : Malaysia, Ấn độ, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippine, Myanmar; Hội nghị thứ 9 sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam với Hội Y tế Công cộng Việt Nam (YTCC VN) là đầu mối tổ chức cùng với sự tham gia và hỗ trợ của các chuyên gia và tổ chức quốc tế và trong nước về RSHR và các nhà tài trợ lớn như Bộ Y tế, Quỹ Ford Foundation, Liên Hợp Quốc, Quỹ Package Foundation, Quỹ New Venture Foundation, cũng như nhiều tổ chức và mạng lưới v.v.. Đây là lần đầu tiên hội nghị lớn nhất khu vực về chủ đề sức khỏe sinh sản, tình dục được tổ chức tại Việt Nam.

-        Là nơi giao lưu, xem xét và thảo luận về các chính sách, mô hình thành công trong khu vực liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền sinh sản & tình dục (RSHR) trong hai năm trước đó và khuyến nghị hành động trong giai đoạn tiếp theo.

MỤC TIÊU

1.             Thu hút sự tham gia của hơn 1500 đại biểu từ Việt Nam và 40 quốc gia trong khu vực, bao gồm nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo, chuyên gia và đại diện từ cơ quan chính phủ, khối tư nhân, báo chí, nhà khoa học, nhà nghiên cứu cán bộ lập sách, cán bộ chương trình và đại diện các mạng lưới, nhóm cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực RSHR cũng như các đối tác phát triển khác.

2.             Thu hút hơn 500 đại biểu trẻ tham dự Hội nghị Thanh niên

3.             Thu hút trên 500 bài báo trên các kênh báo chí truyền thông của khu vực và Việt Nam

4.             Kết nối và quảng bá hình ảnh các tố chức, đối tác qua 40 gian triển lãm

5.             Thu hút 30 phiên họp vệ tinh để chia sẻ về các vấn đề chính sách, mô hình liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền sinh sản & tình dục.

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 27-30/11/2017

Địa điểm: Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

 

CHỦ ĐỀ XUYÊN SUỐT

 “KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU! CÔNG LÝ TRONG SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC”

 

Các chủ đề phụ:

  1. Vượt qua rào cản xã hội, văn hóa và tôn giáo trong Sức khỏe Sinh sản và Tình dục.
  2. Hướng tới một cơ cấu kinh tế công bằng cho Sức khỏe Sinh sản và Tình dục.
  3. Cải thiện công lý cho Quyền sinh sản và tình dục.
  4. Chương trình giáo dục Sức khỏe Sinh sản và Tình dục chất lượng tốt cho tất cả mọi người.
  5. Thúc đẩy công lý và công bằng trong Sức khỏe Sinh sản và Tình dục và chăm sóc sức khỏe

 

CẤU TRÚC HỘI NGHỊ:

Cấu trúc hội nghị gồm 4 ngày: 1 ngày đầu tiên dành cho Hội nghị Thanh niên, 3 ngày tiếp theo cho Hội nghị Chính - các tổ chức và chuyên gia chia sẻ thông tin thông qua nhiều phiên họp song song và vệ tinh. Bên cạnh đó, Chương trình Triển lãm xuyên suốt 4 ngày hội nghị cũng được tổ chức để kết nối và quảng bá hình ảnh các tổ chức tham gia.

  • Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, 2016
  • Đăng Bởi: VPHA .
Gửi Thư: