Contact us now: Phone: +3556969696

Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (UN Global Compact) cấm sự tham gia của các công ty thuốc lá, theo gương các cơ quan của Liên Hợp Quốc

Bangkok, 13 tháng 9 năm 2017: Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông nam á (SEATCA) hoan nghênh quyết định của Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc (UNGC) về việc cấm vĩnh viễn ngành công nghiệp thuốc lá tham gia vào UNGC, cùng với các doanh nghiệp liên quan đến việc sản xuất mìn hoặc vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và sinh học; các doanh nghiệp chịu hình phạt của LHQ; và các doanh nghiệp bị đưa vào danh sách đen bởi Văn phòng cung ứng của LHQ (UN Procurement Office) vì các lý do đạo đức.

Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc là một sáng kiến tự nguyện của Liên hợp quốc được hình thành và đưa ra bởi cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan vào năm 1999. Hiệp ước khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chính sách bền vững và có trách nhiệm với xã hội. Hiệp ước có một loạt các nguyên tắc riêng về quyền con người, quyền lao động, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng và có nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Bà Bungon Ritthiphakdee, Giám đốc Điều hành của SEATCA chia sẻ: "Rõ ràng là sự tham gia của ngành công nghiệp thuốc lá trong UNGC đã đưa ra nhiều mâu thuẫn về lợi ích với mục tiêu của UNGC trong việc thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở các doanh nghiệp. Một ngành công nghiệp góp phần đáng kể trong việc gây bệnh tật, tử vong và các thiệt hại khác về kinh tế, xã hội, và môi trường không thể được coi là có trách nhiệm về mặt xã hội hay hỗ trợ Mục tiêu phát triển bền vững. Ngành công nghiệp thuốc lá không giống bất kỳ ngành công nghiệp nào khác".

Mâu thuẫn không thể hòa giải giữa phát triển con người bền vững và kinh doanh thuốc lá phá hoại sự phát triển bền vững là cơ sở để bác bỏ các khoản tài trợ và hợp tác với ngành công nghiệp thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO), và Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC). Vào tháng 6 năm 2017, ECOSOC đã thông qua nghị quyết (E/2017/L.21) khuyến khích các cơ quan của LHQ phát triển các chính sách nhằm đặt ra một bức tường lửa - rào chắn giữa LHQ và ngành công nghiệp thuốc lá.

Báo cáo gần đây nhất của SEATCA “Hijacking ‘Sustainability’ from the SDGs: Review of Tobacco-related CSR Activities in the ASEAN Region” (Tấn công “tính bền vững” từ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): Rà soát về các hoạt động gọi là trách nhiệm xã hội của ngành công nghiệp thuốc lá trong khu vực Đông nam á) cũng nhận thấy rằng khi các chính phủ ASEAN nhận thức rõ hơn về tác hại chết người của thuốc lá và đẩy mạnh quy định ngành công nghiệp, các công ty thuốc lá sử dụng nhiều hơn các chiến thuật below-the-line[1] để quảng bá tên và sản phẩm của công ty tới người tiêu dùng, như sử dụng các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) như một chiến lược chính để xây dựng hình ảnh, đôi khi thậm chí liên kết các hoạt động này với các cơ quan khác của LHQ mà không có thông báo hoặc sự đồng ý của các cơ quan này.

Các báo cáo điều tra do Reuters và The Guardian đưa ra đã phơi bày cách mà các công ty thuốc lá lớn, đặc biệt là Philip Morris International (PMI) và British American Tobacco (BAT), đang tiến hành các chiến dịch bí mật để ngăn chặn hoặc làm suy yếu việc thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá (FCTC) và các cuộc đàm phán chính phủ tại Hội nghị Các bên của công ước (COP).

"SEATCA rất đồng tình với quyết định của UNGC và kêu gọi tất cả các tổ chức LHQ và các tổ chức quốc tế khác áp dụng các chính sách cụ thể để tách mình ra khỏi ngành công nghiệp thuốc lá và các hoạt động của ngành công nghiệp này giống như những gì mà Tổ chức Y tế Thế giới, UNDP và UNESCO đưa ra", Bà Ritthiphakdee cho biết thêm.

Việc sử dụng thuốc lá vẫn đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm trên thế giới. Ở ASEAN, nơi mà một nửa nam giới trưởng thành đang hút thuốc và chiếm 10% (125 triệu) người hút thuốc lá trên thế giới, thuốc lá đang giết chết khoảng 500.000 người mỗi năm.

Nguồn : Dịch từ: UN Global Compact bans Big Tobacco, follows example of UN agencies, SEATCA

Link bài viết bằng tiếng anh: http://seatca.org/?p=11558

 

[1] Below-the-line: là thuật ngữ marketing nói về một loại hình marketing hướng tới phát triển thị trường phân phối, thúc đẩy bán lẻ, tiêu dùng với mục đích ngắn hạn và tạo hiệu quả trực tiếp, ví dụ như phát hàng mẫu, tiếp thị trực tiếp, tổ chức sự kiện, khuyến mãi cho người tiêu dùng, khuyến mãi cho hệ thống đại lý và bán lẻ.