Contact us now: Phone: +3556969696

Hội YTCC Việt Nam tham dự lễ phát động cuộc thi viết về PCTHTL năm 2016

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá năm 2016, Bộ thông tin và truyền thông phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đã phát động "Cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016" tại Hà Nội. Buổi phát động có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông, Quỹ PCTHTL, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam,... và đại diện của các cơ quan báo chí, truyền thông. Mục tiêu của cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc thông tin và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới cộng đồng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về PCTHTL, tăng cường sự quan tâm của báo chí đối với công tác PCTHTL, ghi nhận và cổ vũ các phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên đã tích cực tham gia vào công tác truyền thông PCTHTL.