Contact us now: Phone: +3556969696

ĐẠI HỘI HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM LẦN THỨ IV

Ngày 28/10/2017, tại khách sạn Công đoàn Hà Nội, Hội Y tế Công cộng Việt Nam (Hội YTCC Việt Nam) tổ chức Đại hội lần thứ IV nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, đồng thời bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 và thống nhất chiến lược hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu chào cờ trong cuộc họp

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội YTCC Việt Nam và mạng lưới các tỉnh hội đã không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế, thực hiện thành công nhiều mô hình can thiệp YTCC, tích cực góp phần vận động ban hành và thực thi nhiều chính sách quan trọng.

Các đại biểu gặp gỡ và trao đổi trước khi diễn ra cuộc họp

Công tác tăng cường năng lực cho mạng lưới tỉnh hội được chú trọng thông qua việc triển khai các lớp tập huấn về các chủ đề chuyên môn, truyền thông vận động chính sách, kêu gọi kinh phí, quản lý dự án, quản lý hoạt động, tham quan trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh Hội …Các kĩ năng quản lí, điều phối của Tỉnh Hội được nâng cao. Hội YTCC Việt Nam cũng thường xuyên hỗ trợ tỉnh Hội tìm kiếm huy động nguồn lực hỗ trợ từ địa phương và từ bên ngoài. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội YTCC Việt Nam thành lập mới Hội YTCC Bạc Liêu và thành lập một Trung tâm Nghiên cứu  và Đào tạo YTCC.

Tích cực triển khai các chương trình YTCC và vận động chính sách 

Hội YTCC Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình YTCC, góp phần tích cực cho việc vận động chính sách. Hội là một thành viên đóng góp tích cực trong việc ra đời Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL). Sau khi Luật có hiệu lực vào tháng 5/2013, các hoạt động tăng cường thực thi luật, các kết quả nghiên cứu về thực thi luật tại tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Đồng Tháp; hàng ngàn đơn vị thực hiện nơi làm việc không khói thuốc, mô hình Thành phố Nha Trang, thành phố Huế không khói thuốc do Hội triển khai nhận được đánh giá cao của các tổ chức trong nước và quốc tế. Những khuyến nghị của nghiên cứu được chính phủ xem xét, áp dụng vào thực tế chương trình PCTHTL trên phạm vi toàn quốc.

Giáo sư Lê Vũ Anh báo cáo hoạt động Hội Y tế Công cộng Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Chương trình Nâng cao sức khỏe Người cao tuổi (NCT) tập trung tuyên truyền vận động chính sách về chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò của NCT; giám sát, đánh giá thực thi Luật Người cao tuổi, đề xuất và xây dựng các chương trình quốc gia và quốc tế về NCT. Một loạt nghiên cứu, chương trình can thiệp tăng cường sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống NCT đã được triển khai. Các hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu, mô hình hoạt động Hội viên YTCC cao tuổi được chia sẻ giữa các thành viên trong hệ thống. Các khuyến nghị của Hội YTCC Việt Nam về nâng cao sức khỏe NCT được đánh giá cao và đưa vào kế hoạch chiến lược, vào các chương trình hành động vì NCT của quốc gia.Hội sẽ hợp tác với Hội Người Cao tuổi Việt Nam để vận động xây dựng các chính sách hỗ trợ và phát huy vai trò NCT dựa trên bằng chứng khoa học.

Bên cạnh đó, chương trình Sáng kiến xây dựng và phát triển sức khỏe sinh thái ở Đông Nam Á,  Chương trình Nâng cao năng lực cộng đồng NCKH lĩnh vực Xã hội học và Sức khỏe cũng hoạt động hiệu quả, góp phần mở rộng cộng đồng nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học, tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu.

Ngoài các chương trình YTCC kể trên, Hội YTCC còn tích cực tham gia vận động chính sách tại các diễn đàn YTCC, với MTTQ, Quốc hội, Bộ Y tế và các Bộ liên quan. Hội thường xuyên tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên đề do Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, các Bộ, ngành để đóng góp ý kiến, khuyến nghị và những bằng chứng để xây dựng các chính sách dân sinh.Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội YTCC Việt Nam đã tổ chức 8 Hội nghị khoa học YTCC toàn quốc, thu hút ngày càng nhiều nhà khoa học tham gia với những nghiên cứu chất lượng cao.Tạp chí Y tế Công cộng đã xuất bản được 50 số tính đến tháng 10/2017.Tạp chí được đánh giá cao với mức 1 điểm/một bài báo khoa học. Đặc biệt, Tạp chí YTCC phiên bản tiếng Anh – Vietnam Journal of Public Health chính thức ra mắt từ năm 2014 góp phần nâng cao vị thế của khoa học và thực hành y tế công cộng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tạp chí đặt mục tiêu đạt chuẩn và được chấp nhận vào hệ thống Medline quốc tế trong vòng 2 năm tới. Bên cạnh đó các số chuyên đề về Kinh tế Y tế, Xã hội học và Sức khỏe, Một Sức khỏe- Sức khỏe sinh thái… xuất bản bằng tiếng Anh được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Bàn chủ tịch điều hành cuộc họp

Khẳng định và nâng cao vị thế

Thông qua các chương trình hoạt động YTCC của mình,Hội ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín với các đối tác trong và ngoài nước.Vai trò và uy tín của Hội YTCC Việt Nam trên các diễn đàn trong nước và quốc tế được nâng cao. Các tổ chức quốc tế mời Hội đăng cai tổ chức một số Hội nghị quốc tế lớn.

Trong nhiệm kì Hội tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe quần thể năm 2013 với khoảng 300 đại biểu đến từ 33 nước trên thế giới. Hội nghị lần 9 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Sức khỏe và Quyền sinh sản và tình dục  diễn ra vào tháng 11 năm 2017 với khoảng 1000 đại biểu đến từ trên 40 nước trên thế giới.Hội cũng được đề nghị tổ chức Hội nghị Hội Y tế Công cộng Thế giới năm 2020. Việc tổ chức các Hội nghị lớn mang tầm quốc tế cũng là cơ hội để tăng cường năng lực của cán bộ Hội, gắn kết Hội với các đối tác quan trọng trong và ngoài nước, với các nhà tài trợ, đồng thời là cơ hội giới thiệu và mở rộng mạng lưới Hội trong toàn quốc.

Hội Y tế Công cộng Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành mạng lưới về xã hội và thực hành xuất sắc về YTCC nhằm tăng cường sức khoẻ nhân dân Việt Nam. Trong nhiệm kì 2017-2022, Hội YTCC Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh  vận động xã hội và chính sách, triển khai các mô hình YTCC; Phát triển tạp chí YTCC, Trung tâm Nghiên cứu  và đào tạo Y tế công cộng đồng thời xây dựng năng lực cán bộ Hội và phát triển, mở rộng mạng lưới tỉnh Hội. Hội sẽ kết nối và củng cố các trung tâm nghiên cứu và triển khai các mô hình can thiệp thí điểm ở 3 vùng đại diện của Việt Nam để tạo ra các nguồn vốn xã hội, tri thức và thực hành về YTCC nhằm nhân rộng hiệu quả trong phạm vi toàn quốc.

Đại hội Hội Y tế Công cộng Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 29 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Các đại biểu trong đại hội đã bầu GS. TS. Lê Vũ Anh là chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022, cùng với 5 Phó Chủ tịch và 01 Tổng Thư ký của Hội Y tế công cộng Việt Nam.

Ra mắt ban chấp hành mới Hội Y tế Công cộng Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Chùm ảnh Các đai biểu thảo luận về báo cáo và phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Hội Y tế Công cộng:

 

 

 

 

 

VIỆT NAM ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ SỨC KHOẺ VÀ QUYỀN SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC LẦN THỨ 9 (APCRSHR), NĂM 2017

Ban chỉ đạo Quốc tế APCRSHR đã trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 9, vào năm 2017 cho Hội Y tế Công cộng Việt Nam (Hội YTCC VN).

Xem thêm
Hội thảo khoa học: Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) từ góc nhìn sức khỏe cộng động và an toàn môi sinh

Liên minh Vận động Chính sách dựa vào bằng chứng khoa học (EBHPD), Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), Mạng lưới Vận động Cấm sử dụng Amiang Việt Nam (Vn-BAN), Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và Hội Y tế Công cộng Việt Nam (VPHA) phối hợp tổ chức Hội thả

Xem thêm
Phát hành Báo cáo thường niên 2015

Trong tháng 6 vừa qua, Hội YTCC Việt Nam đã phát hành báo cáo thường niên 2015.

Xem thêm
Cán bộ Hội tham gia tập huấn PCTHTL tại Bali

Từ ngày 6 – 10 tháng 6 năm 2016, đại diện Hội Y tế Công cộng Việt Nam tham gia khóa đào tạo về kỹ năng quản lý dự án trong phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL). Khóa đào tạo được tổ chức bởi Sáng kiến PCTHTL Bali và Liên minh quốc tế Phòng chống lao và bệnh phổi (The Union) trong nỗ lực hỗ trợ

Xem thêm
Trao giải thưởng cuộc thi "Chấm dứt vi phạm trưng bày thuốc lá"

Ngày 16/06/2016, Hội YTCC Việt Nam tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải trong cuộc thi "Chấm dứt vi phạm trưng bày thuốc lá" do Hội YTCC Việt Nam tổ chức trên Facebook Fanpage Vn0khoithuoc. 3 giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt được trao cho ba bạn có số lượng ảnh dự thi gửi về lớn nhất là: Đ

Xem thêm
Giáo sư Đại học Curtin - Úc làm việc với Hội YTCC Việt Nam

Trong tháng 6 năm 2016, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã có buổi làm việc với Giáo sư Colin Binns và Giáo sư Andy Lee đến từ trường Đại học Curtin, Úc.

Xem thêm
Cuộc thi sáng tạo video clip "Thuốc lá và cuộc sống quanh ta"

Với mong muốn đưa ra những góc nhìn mới mẻ về tác hại của thuốc lá dưới góc nhìn của thanh niên, Hội Y tế Công cộng (YTCC) Việt Nam phát động cuộc thi làm video “Thuốc lá và cuộc sống quanh ta". Ban tổ chức mong muốn các bạn có thể tìm ra được nhiều điều mới hơn không chỉ liên quan đến tác hại của

Xem thêm
Họp tổ nhóm tổ chức hội thảo “Hiệp định TPP từ góc nhìn sức khỏe cộng đồng và an toàn môi sinh”

Họp tổ nhóm tổ chức hội thảo “Hiệp định TPP từ góc nhìn sức khỏe cộng đồng và an toàn môi sinh”

Xem thêm
Chương trình Sáng kiến xây dựng và phát triển Sức khỏe sinh thái khu vực Đông Nam Á tổ chức Hội thảo “Từ nghiên cứu sức khỏe môi trường đến chính sách”

Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo tập hợp các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và sức khỏe để cung cấp thông tin cho bản tóm tắt chính sách khu vực đầu tiên.

Xem thêm
Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho hơn 100 bệnh nhân tại Khánh Hoà

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2016 (Phật lịch 2560), trong 3 ngày từ 16 – 18/5/2016, Hội Y tế Công cộng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh và Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh tổ chức đợt phẫu thuật cho các bệnh nhân đục thủy tinh thể.

Xem thêm
Hội thảo xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2016

Trong chuyến thăm 4 ngày tại Việt Nam, chiều ngày 11/05/2016, chuyên gia của tổ chức Bloomberg Philanthropies đã có buổi hội thảo với các đối tác hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội.

Xem thêm
Bản tin định kỳ của FBLI

Trong tháng 7, nhóm điều phối khu vực – dự án Sáng kiến xây dựng và phát triển sức khỏe sinh thái tại khu vực Đông Nam Á (FBLI) phát hành bản tin nội bộ định kỳ

Xem thêm
Hội YTCC Việt Nam tham dự lễ phát động cuộc thi viết về PCTHTL năm 2016

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá năm 2016, Bộ thông tin và truyền thông phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đã phát động "Cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016" tại Hà Nội.

Xem thêm
Phụ nữ xây dựng “Tổ ấm không khói thuốc”

Ngày 29/05, Hội YTCC Việt Nam tham gia lễ phát động xây dựng “tổ ấm không khói thuốc” do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế thực hiện nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2016).

Xem thêm
Hội YTCC Việt Nam hưởng ứng tuần lễ không thuốc lá

Tháng 5 là tháng lễ hội của các tổ chức phòng, chống tác hại của thuốc lá trên toàn thế giới với Ngày Thế giới không thuốc lá 31/05. Hàng loạt các hoạt động được tổ chức tại khắp các quốc gia nhằm thể hiện sự ủng hộ cho công tác PCTHTL, và phản đối việc sử dụng thuốc lá.

Xem thêm