Contact us now: Phone: +3556969696

Đánh giá tính duy trì của dự án phòng chống sốt dengue/ sốt xuất huyết Dengue 

Đánh giá tính duy trì của dự án “Xây dựng mô hình phòng chống sốt dengue/Sốt xuất huyết dengue (SD/SXHD) tại xã Bình Thành-Thanh Bình-Đồng Tháp”.

Ngày 10 tháng 07 năm 2009, Hội YTCC tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Chi hội YTCC huyện , Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình và Trạm Y tế xã Bình Thành tổ chức sơ kết 1 năm triển khai dự án “Xây dựng mô hình phòng chống SD/SXHD tại xã Bình Thành giai đoạn 2006-2008” nhằm đánh giá tính duy trì của dự án và sự cam kết của chính quyền địa phương trong việc duy trì và nhân rộng mô hình tại địa phương.

Theo báo cáo của BSCKI Phan Văn Ê - Giám đốc TTYT huyện:  từ 6/2008 đến 6/2009 tình hình mắc và chết do SD/SXHD trong toàn tỉnh diễn biến phức tạp với số người mắc trong toàn tỉnh là 1.817 ca , có 04 ca tử vong; trong khi đó toàn huyện Thanh Bình tỷ lệ mắc và chết có xu hướng giảm (toàn huyện có 79 ca mắc và 01 ca tử vong), đặc biệt là xã Bình Thành - địa bàn có mô hình phòng chống SD/SXHD được xây dựng thành công cách đây 1 năm – hiện nay được duy trì khá tốt với số lượng mắc SD/SXHD là 06 ca, không có tử vong.

12 tháng kể từ khi dự án kết thúc là thời gian ngắn để đánh giá tính bền vững của dự án. Tuy nhiên, trong tình hình tỷ lệ mắc và chết của cả vùng do SD/SXHD tăng cao bất thường mà huyện Thanh Bình-đặc biệt là xã Bình Thành có tỷ lệ mắc/chết do SD/SXHD thấp, phần nào đã khẳng định được tính cam kết cao của chính quyền địa phương, của chi hội YTCC huyện Thanh Bình và hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên tình nguyện – là hội viên Hội Y tế Công cộng Đồng Tháp.

Tin tức từ Hội Y Tế Công Cộng tỉnh Đồng Tháp


Thông tin hoạt động hội Y Tế Công Cộng Đồng Tháp tháng 8

Từ ngày 14/08/2009-25/08/2009 Trung tâm nghiên cứu chánh sách và phòng chống chấn thương –Đại học Y tế công cộng Hà Nội phối hợp với Hội YTCC tỉnh Đồng Tháp và Trung Tâm YT huyện Tháp mười –tỉnh Đồng Tháp tiến hành “điều tra tai nạn thương tích trong lao động trong nông nghiệp” tại 02 xã Mỹ Đông v

Xem thêm
Nỗ lực giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm Dioxin tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong ba điểm nóng nhất về nhiễm dioxin ở Việt Nam. Được sự hỗ trợ của Quỹ Ford tại Việt Nam, Hội YTCC Việt Nam phối hợp với Hội YTCC Đà Nẵng dự kiến thực hiện chương trình giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với dioxin qua thực phẩm cho người dân địa phương tại 4 phường gần sân bay Đà Nẵ

Xem thêm