Contact us now: Phone: +3556969696

Đào tạo kỹ năng truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá

Để trang bị kiến thức và kỹ năng cho hội viên, Hội YTCC Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo về kỹ năng truyền thông tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 15 đến 19 tháng 5 năm 2016. Mục tiêu của khóa học là hội viên YTCC cao tuổi có khả năng truyền thông về các thông điệp sức khỏe đến với cộng đồng. Trong giai đoạn đầu tiên, nội dung truyền thông tập trung vào PCTHTL nói chung và vận động xây dựng ngôi nhà không khói thuốc nói riêng.