Contact us now: Phone: +3556969696

CUỘC HỌP BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ LẦN 2: HỘI NGHỊ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ SỨC KHỎE VÀ QUYỀN SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC LẦN THỨ 9

Sắp tới, vào ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2016, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tổ chức "Cuộc họp Ban tổ chức Quốc tế lần 2 của Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Sức khỏe và Quyền Sinh sản và Tình dục lần thứ 9" tại Khách sạn Ann, số 38A Hàng Chuối.

Cuộc họp sẽ tập trung vào các mục tiêu chính như sau:

  • Cập nhật các công tác chuẩn bị cho đến nay, bao gồm:

- Địa điểm hội nghị

- Hoạt động xin tài trợ

- Xây dựng kế hoạch làm việc giữa các thành viên trong nước và đại diện Ban tổ chức Quốc tế trong suốt thời gian chuẩn bị

- Xây dựng định mức chi phí cho các hạng mục khác nhau

- Xây dựng kế hoạch công tác về học bổng, đăng ký, abstracts

  • Thảo luận và hoàn tất danh sách các diễn giả và thảo luận về các chủ đề của phiên họp song song, các chủ đề / phiên họp của hội nghị và các vấn đề liên quan khác.
  • Tham quan Trung tâm Hội nghị quốc gia, địa điểm tổ chức hội nghị dự kiến tại Hà Nội.
  • Thảo luận về cuộc họp Ban tổ chức Quốc tế lần thứ 3.
HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN 3 VỀ TÌNH DỤC, SỨC KHỎE VÀ XÃ HỘI

Trong một bối cảnh các vấn đề bạo lực tình dục đang có những diễn biến phức tạp và nghiêm trọng như vậy, việc tập hợp các tổ chức, cá nhân mong muốn tham gia giải quyết vấn nạn bạo lực giới, nhất là bạo tình dục để cùng nhau thảo luận các chiến lược và giải pháp hành động là rất cấp bách. Các đơn v

Xem thêm
Hội nghị quốc gia lần thứ Ba về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội

Hội nghị quốc gia lần thứ ba về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội được tổ chức với chủ đề chính "Nạn nhân hay Tội nhân: Những rào cản thể chế và Văn hóa trong giải quyết Bạo lực Tình dục ở Việt Nam"

Xem thêm
Sự kiện sắp diễn ra - tháng 1/2016

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Xem thêm
Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Xem thêm