Contact us now: Phone: +3556969696

HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN 3 VỀ TÌNH DỤC, SỨC KHỎE VÀ XÃ HỘI - NẠN NHÂN HAY TỘI NHÂN

Thông tin về hội nghị, vui lòng xem chi tiết tại: http://tinyurl.com/hoinghiquocgiatinhduc3-vn

For English version/ bản tiếng anh: http://tinyurl.com/conferenceinformation-EN

Thông báo chính thức về việc mời gửi bài trình bày và tham luận tại hội nghị: http://tinyurl.com/moithamduhoinghitinhduc3vn

Hướng dẫn chi tiết để viết báo cáo tóm tắt dành cho báo cáo viên xem tại: http://tinyurl.com/huongdanguibaitrinhbay

Để đăng kí tham gia hội nghị, vui lòng điền thông tin vào link sau: http://tinyurl.com/maudangkythamduhoinghilan3

Các tổ chức mong muốn đăng kí gian hàng trưng bày tại hội nghị, vui lòng điền vào mẫu sau: http://tinyurl.com/maudangkytrungbaytaihoinghi

Thông tin về hỗ trợ học bổng tham dự hội nghị, vui lòng xem tại: http://tinyurl.com/hocbongthamgiahoinghi-VN

  

CUỘC HỌP BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ LẦN 2: HỘI NGHỊ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ SỨC KHỎE VÀ QUYỀN SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC LẦN THỨ 9

Cuộc họp Ban tổ chức Quốc tế lần 2 của Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Sức khỏe và Quyền Sinh sản và Tình dục lần thứ 9

Xem thêm
HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN 3 VỀ TÌNH DỤC, SỨC KHỎE VÀ XÃ HỘI

Trong một bối cảnh các vấn đề bạo lực tình dục đang có những diễn biến phức tạp và nghiêm trọng như vậy, việc tập hợp các tổ chức, cá nhân mong muốn tham gia giải quyết vấn nạn bạo lực giới, nhất là bạo tình dục để cùng nhau thảo luận các chiến lược và giải pháp hành động là rất cấp bách. Các đơn v

Xem thêm
Hội nghị quốc gia lần thứ Ba về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội

Hội nghị quốc gia lần thứ ba về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội được tổ chức với chủ đề chính "Nạn nhân hay Tội nhân: Những rào cản thể chế và Văn hóa trong giải quyết Bạo lực Tình dục ở Việt Nam"

Xem thêm
Sự kiện sắp diễn ra - tháng 1/2016

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Xem thêm
Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Xem thêm