Contact us now: Phone: +3556969696

Hội nghị quốc gia lần thứ Ba về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội

Hội nghị quốc gia lần thứ Ba về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội

Nạn nhân hay Tội nhân: Những Rào cản Thể chế và Văn hoá

trong Giải quyết Bạo lực Tình dục ở Việt Nam

 

Thời gian: 29-30/11/2016

Địa điểm: Crown Plaza (dự kiến)


Hội nghị hướng tới mục tiêu:

 1. Rà soát vấn đề bạo lực tình dục trong bối cảnh văn hóa, xã hội và chính trị của Việt Nam qua các kết quả nghiên cứu xã hội, kinh nghiệm thực địa và các bài học từ can thiệp.
 2. Chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ các mô hình can thiệp và kinh nghiệm thực địa.
 3. Xây dựng và cung cấp các khuyến nghị thiết thực cho cải thiện chính sách, xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động xã hội và truyền thông nhằm giải quyết bạo lực tình dục;
 4. Thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, các tổ chức dân sự xã hội và các cơ quan hỗ trợ kĩ thuật và tài chính quốc tế thông qua diễn đàn đối thoại về các ưu tiên và giải pháp đối với bạo lực tình dục.

 

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: 29-30 tháng 11 năm 2016

 

Đại biểu tham gia hội nghị:

Dự kiến 250-300 người sẽ tham gia vào các hội nghị chuyên đề. Những người tham gia là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà giáo, cán bộ tổ chức, các luật sư và người truyền thông trong các nhóm, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ Việt Nam và quốc tế có liên quan. Trong số đó 100 người đến từ các tỉnh thành, 50 người trẻ và 30 người khuyết tật. 20 nhà báo sẽ tham gia vào các hội thảo trước và sau hội nghị chuyên đề.

 

Chương trình dự kiến:

3 phiên họp toàn thể (90'/ phiên)

 1. Những yếu tố văn hoá – xã hội nào đang nuôi dưỡng và củng cố bạo lực tình dục ở Việt Nam?
 2. Khung pháp lý và dịch vụ xã hội hiện nay đáp ứng như thế nào nhu cầu giải quyết bạo lực tình dục?
 3. Giải quyết bạo lực tình dục có liên quan như thế nào đến thực hiện mục tiêu phát triển bền vững?

Các phiên song song (90'/ phiên):

 1. Xâm hại tình dục đối với trẻ em, vị thành niên và thanh niên
 2. Bạo lực tình dục trong gia đình: vết nứt ngầm dưới nền nhà.
 3. Bạo lực tình dục đối với các nhóm thiểu số (LGBT, dân tộc thiểu số, người di cư, …) 
 4. Bạo lực tình dục đối với người khuyết tật
 5. Bạo lực tình dục đối với các nhóm dễ bị tổn thương (người hành nghề mại dâm, người sử dụng ma tuý, người sống chung với HIV/AIDS và bạn tình của họ)
 6. Cơ chế bảo vệ quyền trẻ em trong trường hợp lạm dụng tình dục
 7. Cách thể hiện bạo lực tình dục trong truyền thông và ý nghĩa đối với việc thay đổi nhận thức xã hội.
 8. Bạo lực tình dục trong thời đại công nghệ;
 9. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc và các địa điểm công cộng

 

Hội thảo thanh niên trước hội nghị chuyên đề: (2 ngày) Tình dục ở thanh niên, Truyền thống và hiện đại: Tính dễ tổn thương và khả năng ứng phó

Hội thảo khóa học truyền thông nhạy cảm trước hội nghị chuyên đề: (1 ngày: 0,5 ngày trước hội nghị chuyên đề và 0,5 ngày phản ánh sau hội nghị chuyên đề) Công bằng tình dục: những phương tiện truyền thông phải làm gì với nó?

Dự kiến đầu ra:

 • Khuyến nghị chính sách và chương trình
 • Cam kết phối hợp hành động
 • Kỷ yếu hội nghị  
 • Thông tin báo chí

Khung thời gian dự kiến:

10/9: Hoàn thiện đề cương vắn tắt

12/9:  Gửi lời kêu gọi nộp các tóm tắt

15/10: Hạn chót để gửi tóm tắt

30/10: Thông báo về các bài trình bày được lựa chọn

5/11: Xác nhận của các diễn giả và hoàn thiện các chương trình

29-30/11: Hội nghị


Thông tin chi tiết về Hội nghị: https://goo.gl/UQzBh8

Hướng dẫn gưi bài trình bày tới Hội Nghị: https://goo.gl/NYcYuA

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 1/2016

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Xem thêm
Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

Xem thêm