Contact us now: Phone: +3556969696

Sự kiện sắp diễn ra - tháng 12/2015

2-6/12/2015, cán bộ Hội YTCC VN tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 46 về Sức khỏe Phổi tại thành phố CapeTown, Nam Phi.
9-12/12/2015, đại diện Hội YTCC VN tham dự và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo Đánh giá trong Nghiên cứu đa ngành tại Kyoto, Nhật Bản do Viện Nghiên cứu Thiên nhiên vàCon người tổ chức.
9-11/12/2015, đại diện Hội YTCC VN tham dự cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc tế Hội nghị APCRSHR lần 8 tại Myanmar.