Contact us now: Phone: +3556969696

Tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh số 1 tập 4

Tháng 8 năm 2016, Hội Y tế Công cộng Việt Nam trân trọng gửi tới các đồng nghiệp tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh số 1 tập 4 gồm 5 bài báo của các tác giả trong và ngoài nước.

Ấn phẩm kì này bao gồm các nghiên cứu liên quan đến các chủ đề thường gặp trong y tế công cộng như “Social support and depression symptoms among elderly veterans in Vietnam: A cross-sectional study”, “Determinants of home, commune health centre and hospital setting for vaginal birth in Vietnamese women”, “Cost-benefit of Vietnam family planning program for the period 2008-2013: A application of IMPACT-2”; “Evaluation of a broadly-based control model of Fascioliasis (liver fluke) in central Vietnam”.

Bên cạnh các bài nghiên cứu, số tạp chí ra lần này cũng giới thiệu một bài thuyết minh “Traditional medicine: more effective services in rural areas”.

Để đọc và tải các bài báo miễn phí, quý vị vui lòng truy cập http://vjph.vn/index.php/publichealth/issue/view/58

Xin cảm ơn và mong nhận được phản hồi đóng góp của các quý vị cho sự phát triển của tạp chí.

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG TIẾNG ANH (VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH)

Bài báo “Sex Ratio at Birth and the Ideal Family in Chi Linh District, Vietnam” của tác giả Đoàn Thị Thùy Duong (Table 1 trang 3) đăng trên tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh (Vietnam Journal of Public Health) issue 2, volume 3 tháng 12 năm 2015. Quý độc giả vui lòng sử dụng bảng số liệu đã được chỉ

Xem thêm
Thư mời gửi bài Tạp chí Y tế Công cộng Việt Nam

Tạp chí Y tế Công cộng (bản tiếng Việt) là cơ quan ngôn luận của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, chính thức phát hành số đầu tiên và tháng 8 năm 2004 với định kỳ xuất bản 1 số/quý.

Xem thêm