Contact us now: Phone: +3556969696

THÔNG BÁO TUYỂN 01 CÁN BỘ "QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH"

Hội Y tế Công cộng Việt Nam đang có nhu cầu tìm kiếm một cán bộ phụ trách các hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Hội Y tế Công cộng Việt Nam.

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 30/11/2016.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Anh Trần Vũ (tv@vpha.org.vn)

Chi tiết về yêu cầu của vị trí, xin vui lòng xem file (tiếng anh): 

http://vpha.org.vn/Content/upload/documents/news/VPHA-Opportunities---Project-Manager---Dealine-30.11.2016-39705513.pdf

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

THÔNG BÁO TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

Xem thêm
Hội YTCC Việt Nam tuyển 01 kế toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ. a. Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán trên hệ thống máy tính và trên giấy, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính và nhà tài trợ.

Xem thêm