Contact us now: Phone: +3556969696

Thông tin hoạt động hội Y Tế Công Cộng Đồng Tháp tháng 8

Từ  ngày 14/08/2009-25/08/2009 Trung tâm nghiên cứu chánh sách và phòng chống chấn thương –Đại học Y tế công cộng Hà Nội phối hợp với Hội YTCC tỉnh Đồng Tháp và Trung Tâm YT huyện Tháp mười –tỉnh Đồng Tháp tiến hành “điều tra tai nạn thương tích trong lao động trong nông nghiệp” tại 02 xã Mỹ Đông và xã Mỹ Quý huyện Tháp mười, đây là 2 xã có số lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao và đạt gía trị sản xuất nông nghiệp cao. Tổng số hộ gia đình được điều tra là 1568 hộ .Đây là hoạt động ban đầu nằm trong khuôn khổ của dự án : “ Đánh giá thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp hiện nay ở Việt Nam và đề xuất giải pháp can thiệp- giai đoạn 2009-2011”  của Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương  (do Ths Nguyễn Thúy Quỳnh chủ đề tài) phối hợp với Hội YTCC các tỉnh Thái nguyên, Thái Bình, Đắc lắc và Đồng Tháp.

Nỗ lực giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm Dioxin tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong ba điểm nóng nhất về nhiễm dioxin ở Việt Nam. Được sự hỗ trợ của Quỹ Ford tại Việt Nam, Hội YTCC Việt Nam phối hợp với Hội YTCC Đà Nẵng dự kiến thực hiện chương trình giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với dioxin qua thực phẩm cho người dân địa phương tại 4 phường gần sân bay Đà Nẵ

Xem thêm