Contact us now: Phone: +3556969696

THƯ MỜI GỬI BÀI ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG

Kính gửi Quý đồng nghiệp,

Tạp chí Y tế Công cộng (bản tiếng Việt) là cơ quan ngôn luận của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, chính thức phát hành số đầu tiên và tháng 8 năm 2004 với định kỳ xuất bản 1 số/quý.

Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị xuất bản một số chuyên đề về Khoa học xã hội, dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 9/2016. Chính vì vậy, để ấn phẩm có thể cung cấp được đa dạng và đảm bảo chất lượng thông tin khoa học về chủ đề này trên cả nước, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và gửi bài của Quý đồng nghiệp.

·      Thời gian nhận bài: Từ 01/07/2016 – 30/08/2016 (Gia hạn trước 10/09)

·      Thời gian nhận phản biện: Từ 01/07/2016 – 05/09/2016

·      Thời gian nhận chỉnh sửa: Từ 20/07/2016 – 10/09/2016

·      Thời gian chấp nhận đăng: Từ 10/09/2016 – 20/09/2016

·      Thời gian xuất bản: 30/09/2016

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn bài báo, thể lệ xin vui lòng xem tại website: http://vpha.org.vn/

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về:

·      Tạp chí Y tế Công cộng – Hội Y tế Công cộng Việt Nam

·      Email: tapchiytcc@vpha.org.vn

·      Điện thoại: 04 – 3733668065

·      Địa chỉ: 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Ban biên tập Tạp chí Y tế Công cộng rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đồng nghiệp, độc giả.

                                                 Ban biên tập

                                                   Tạp chí Y tế Công cộng

Tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh số 1 tập 4

Tháng 8 năm 2016, Hội Y tế Công cộng Việt Nam trân trọng gửi tới các đồng nghiệp tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh số 1 tập 4 gồm 5 bài báo của các tác giả trong và ngoài nước.

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG TIẾNG ANH (VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH)

Bài báo “Sex Ratio at Birth and the Ideal Family in Chi Linh District, Vietnam” của tác giả Đoàn Thị Thùy Duong (Table 1 trang 3) đăng trên tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh (Vietnam Journal of Public Health) issue 2, volume 3 tháng 12 năm 2015. Quý độc giả vui lòng sử dụng bảng số liệu đã được chỉ

Xem thêm
Thư mời gửi bài Tạp chí Y tế Công cộng Việt Nam

Tạp chí Y tế Công cộng (bản tiếng Việt) là cơ quan ngôn luận của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, chính thức phát hành số đầu tiên và tháng 8 năm 2004 với định kỳ xuất bản 1 số/quý.

Xem thêm