Contact us now: Phone: +3556969696

[Tuyên dụng T8] Hội Y tế Công cộng Việt Nam tuyển dụng 01 cán bộ quản lý chương trình

Hội Y tế Công cộng Việt Nam đang tuyển một vị trí điều phối chương trình để triển khai một loạt các chương trình, hoạt động ở Hà Nội và tuyến tỉnh. Vị trí điều phối chương trình này sẽ tạo điều kiện cho cán bộ học tập và phát triển kỹ năng làm việc linh hoạt và có thể đảm trách nhiều công việc. Điều quan trọng là cán bộ được tuyển sẽ đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của một tổ chức phi chính phủ địa phương đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng trên khắp Việt Nam.

Chi tiết về yêu cầu của vị trí cán bộ quản lý chương trình, vui lòng ấn vào đây.

[Tuyên dụng T7] Hội Y tế Công cộng Việt Nam tuyển dụng 02 cán bộ

Hội Y tế Công cộng

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN 01 CÁN BỘ "QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH"

THÔNG BÁO TUYỂN 01 CÁN BỘ "QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH"

Xem thêm
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

THÔNG BÁO TUYỂN 01 THƯ KÝ TẠP CHÍ "VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH"

Xem thêm
Hội YTCC Việt Nam tuyển 01 kế toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ. a. Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán trên hệ thống máy tính và trên giấy, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính và nhà tài trợ.

Xem thêm