Contact us now: Phone: +3556969696

Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Giới thiệu chung chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL)

Xác định là một trong những chương trình trọng tâm trong hoạt động của Hội cũng như là vấn đề sức khỏe ưu tiên trong nền Y tế nói chung. 

Với thế mạnh về Tổ chức và hoạt động, từ năm 2004, Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã mở rộng mạng lưới liên kết và phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước như Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới, Vital Strategies, Quỹ sáng kiến Bloomberg Initiatives, Liên minh quốc tế phòng chống Lao và bệnh Phổi – The Union hay HealthBridge Canada

Các dự án hiện tại thuộc chương trình PCTHTL của Hội Y tế Công cộng Việt Nam bao gồm:

- Chiến dịch truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá trên mạng xã hội Facebook (Đối tác: Vital Strategies)

- Xây dựng mô hình thực thi môi trường không khói thuốc và quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ các sản phẩm thuốc lá tại hai tỉnh Khánh Hòa và Thái Bình thông qua mạng lưới Hội Y tế Công cộng Việt Nam và sự hỗ trợ của các nhà hoạch định chính sách. (Đối tác: The Union và The Bloomberg Initiative)

- Xây dựng mô hình phát triển bền vững về thực thi chính sách không khói thuốc ở các địa điểm công cộng trong nhà và góp phần tạo môi trường trong lành, không khói thuốc cho phụ nữ và trẻ em và những người không hút thuốc trong ngôi nhà của họ. (Đối tác: Quỹ PCTHTL Việt Nam)

Chiến lược hoạt động chương trình PCTHTL

1. Hỗ trợ tăng cường thực thi Luật PCTHTL. Trong đó, Hội Y tế Công cộng Việt Nam (Hội YTCC Việt  Nam)  đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ việc giám sát tình hình thực hiện Luật tại các địa phương dựa vào mạng lưới 10 tỉnh Hội YTCC thông qua các chương trình can thiệp của  Hội YTCC Việt  Nam hoặc các đối tác triển khai. 

2. Cung cấp bằng chứng khoa học thông qua việc thực hiện các nghiên cứu/điều tra về tình hình triển khai Luật và các khía cạnh khác trong lĩnh vực PCTHTL cho các nhà hoạch định chính sách ở cả cấp địa phương và trung ương. Các bằng chứng này sẽ giúp quá trình xây dựng và ban hành chính sách bám sát với thực tế và đạt được hiệu quả cao hơn khi triển khai. 

3. Tiến hành triển khai các mô hình không khói thuốc dựa vào mạng lưới Tỉnh hội YTCC trên cả nước. Từ đó đúc rút ra các mô hình và kinh nghiệm triển khai Luật PCTHTL một cách có hiệu quả. Các mô hình này có thể là mô hình cơ quan/đơn vị không khói thuốc hoặc mô hình thành phố không khói thuốc. Các trường hợp thực hiện hiệu quả sẽ được đánh giá và nhân rộng ra các cơ quan, đơn vị và các đia phương khác trên cả nước trong tương lai 

4. Tăng cường truyền thông vận động cho việc thực thi Luật PCTHTL thông qua các chiến dịch giáo dục và đào tạo trên các kênh trực tiếp và gián tiếp. Bằng cách xây dựng các khóa học/đào tạo, các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức của giới trẻ và cộng đồng nói chung về những tác hại của khói thuốc lá thụ động tới sức khỏe người dân. Từ đó hỗ trợ người hút bỏ thuốc hoặc tuân thu pháp luật, hút thuốc lá đúng nơi quy định và không làm hại tới sức khỏe của người khác.

Sơ đồ mạng lưới liên kết và hợp tác hoạt động 

Đối tác

-         Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá Việt Nam

-         Tổ chức Y tế thế giới

-         Vital Strategies

-         World Lung Foundation

-         Quỹ sáng kiến Bloomberg Initiatives

-         Liên minh quốc tế phòng chống Lao và bệnhPhổi – The Union

-         The Atlantic Philanthropies

-         HealthBridge Canada

-         Trung tâm trợ giúp và phát triển cộng đồngCDS

-         Hội Luật Gia

-         Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

-         Trường đại học Y tế Công cộng

-         Trường đại học Y Hà Nội.

-         Trường đại học Thương Mại

Các dự án khác đã được triển khai thuộc chương trình PCTHTL

-      Xây dựng môi trường không khói thuốc trong các cơ sở y tế tại Thái Bình, Hải Dương, Yên Bái, Đà Nẵng, Khánh Hòa, ĐồngTháp (2005 – 2008)

-         Hỗ trợ sự thực thi và hiệu lực của chính sách không khói thuốc tại Việt Nam thông qua mạng lưới Hội Y tế Công cộng Việt Nam tại Thái Bình, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Đồng Tháp (2009 – 2011)

 

-         Hỗ trợ sự thực thi và hiệu lực của chính sách không khói thuốc tại Việt Nam thông qua mạng lưới Hội Y tế Công cộng Việt Nam (giai đoạn 2) – Xây dựng thành phố không khói thuốc Huế và Nha Trang (2012 – 2013)