Contact us now: Phone: +3556969696

Dự phòng ung thư

Ung thư (UT) là vấn đề sức khoẻ được quan tâm ở nhiều nước. Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) khuyến cáo về mô hình bệnh tật trong thế kỉ 21: Các bệnh không lây nhiễm trong đó có ung thư sẽ trở thành nhóm bệnh chủ yếu đe dọa đến sức khỏe con người chiếm 54% nguyên nhân gây tử vong ở người, nhóm bệnh nhiễm trùng sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu chỉ chiếm 16% nguyên nhân gây tử vong.

Ở Việt Nam, theo nhận định của Bộ Y tế về mô hình bệnh tật ở nước ta là một mô hình kép, bên cạnh các bệnh nhiễm trùng, suy dinh dưỡng của các nước chậm phát triển, các bệnh ung thư, tim mạch, tâm thần đang có nguy cơ tăng lên giống với các nước công nghiệp phát triển

Bởi vậy, Hội Y tế Công cộng Việt nam cũng đưa lĩnh vực phòng chống ung thứ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chiến lược hoạt động của Hội. Dưới  đây là mố số hoạt động phòng chống ung thư của Hội

Dự phòng ung thư