Contact us now: Phone: +3556969696

Nghiên cứu khoa học

Từ khi bắt đầu thành lập, Hội y tế công cộng Việt Nam đã tiến hành xây dựng 3 trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng  tại Thái Bình, Đà Nẵng và Đồng Tháp; giúp cho việc thử nghiệm và áp dụng các biện pháp y tế công cộng  trên nhiều lĩnh vực: HIV/AIDS, chấn thương, phòng chống tác hại thuốc lá... Với sự hỗ trợ của Trung ương Hội, một số nghiên cứu cộng đồng đã được thực hiện tại các trung tâm NCSKCĐ giúp giải quyết những vấn đề thực tiễn, và làm bằng chứng thuyết phục cho công tác vận động chính sách của Hội y tế công cộng Việt Nam. Công tác nghiên cứu của Hội cũng đa lôi kéo được rất nhiều thành viên của Hội tham gia nghiên cứu và các nghiên cứu này cũng đã được trình bày tại Hội nghị khoa học hàng năm của Hội y tế công cộng Việt Nam  Ngoài ra Hội Y tế công cộng Việt Nam còn phối với các cơ sở thực địa, các cơ quan nghiên cứu như Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội , Viện Dinh Dưỡng.....để tiến hành một số nghiên cứu lớn như: Nghiên cứu can thiệp " Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Dioxin cho người dân tại điểm nóng Biên Hoà- Đồng Nai", Nghiên cứu đánh giá tác động của việc trồng thuốc lá lên đời sống kinh tế, xã hội, môi trường và sức khoẻ của người nông dân trồng thuốc lá.