Contact us now: Phone: +3556969696

Phòng chống phơi nhiễm Dioxin

GIẢM THIỂU NGUY CƠ PHƠI NHIỄM DIOXIN

THÔNG QUA CÁC CAN THIỆP Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐIỂM NÓNG TẠI VIỆT NAM

A. Bối cảnh

 

 • Các bằng chứng khoa học đã được công bố trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy rằng phơi nhiễm với dioxin, đặc biệt là chất 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (viết tắt là TCDD) gây ra nhiều tác động sức khỏe nghiêm trọng trong đó có bệnh ung thư. Các khu căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Việt Nam, đặc biệt là các sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa và Phù Cát có vai trò là các kho chứa chất Da cam và các chất diệt cỏ khác (chứa tạp chất dioxin) trong chiến dịch Operation Ranch Hand 1961-1971.
 •  Người dân địa phương sống gần các điểm nóng được cho là đã và đang phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe cao hơn do bị phơi nhiễm với dioxin có trong môi trường, đặc biệt do sử dụng các thực phẩm được nuôi trồng tại địa phương. Các biện pháp can thiệp giảm thiểu những ảnh hưởng sức khỏe cho cộng đồng do phơi nhiễm với dioxin là vô cùng cần thiết.
 • Chương trình đã được triển khai thí điểm tại khu vực điểm nóng sân bay Biên Hòa (2007 -2009) và điểm nóng sân bay Đà Nẵng (2009 - 2011)

 B. Các mục Tiêu của chương trình

1. Đánh giá kết quả của chương trình can thiệp triển khai ở Biên Hòa, Đồng Nai để có những điều chỉnh phù hợp trước khi nhân rộng mô hình ra điểm nóng dioxin ở Đà Nẵng.

2. Xác định các nguy cơ sức khỏe do phơi nhiễm với dioxin tại  điểm nóng dioxin.

3. Giảm thiểu nguy cơ sức khỏe do phơi nhiễm với dioxin trong thực phẩm cho người dân sống xung quanh khu vực điểm nóng dioxin.

4. Tăng cường nhận thức của chính quyền trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan ở về nguy cơ phơi nhiễm dioxin, các ảnh hưởng sức khỏe và những biện pháp dự phòng.

 C. Các hoạt động

1. Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của người dân về dự phòng phơi nhiễm dioxin trước khi triển khai chương trình can thiệp

 • Kết quả của điều tra KAP trước can thiệp cho thấy mặc dù sống ở khu vực điểm nóng về ô nhiễm dioxin nhưng kiến thức về sự tồn tại của dioxin trong môi trường của người dân trước can thiệp còn rất hạn chế, đặc biệt là kiến thức về sự tồn tại của dioxin trong thực phẩm.

 2. Hoạt động xây dựng tài liệu truyền thông

Các tài liệu truyền thông đã được xây dựng bao gồm:

 • Tờ rơi về tác hại của dioxin
 • Tờ tranh về các biện pháp phòng ngừa phơi nhiễm dioxin
 • Tờ tranh khổ lớn treo tại các khu vực nhiều người đi lại, các chợ và trạm y tế xã.
 • Tài liệu tập huấn, factsheet
 • Sổ tay dành cho tuyên truyền viên, Sách hướng dẫn dành cho cán bộ tập huấn

 

Các sản phẩm truyền thông của chương trình 

 

3. Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho tuyên truyền viên và giám sát viên của chương trình qua các lớp tập huấn

 

 • Tổ chức hội thảo tập huấn cho giảng viên/giám sát viên và tuyên truyền viên

 

Tập huấn cho Tuyên truyền viên  

 

  4. Truyền thông và tư vấn về dự phòng phơi nhiễm dioxin trong thực phẩm tại cộng đồng.

 •  Tuyên truyền viên sau khi được tập huấn sẽ tới trực tiếp từng hộ gia đình để truyền thông về các phương pháp giúp giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm dioxin trong thực phẩm.
 • Bên cạnh việc được truyền thông trực tiếp, các hộ gia đình được phát tờ rơi về dioxin và tờ tranh các biện pháp phòng tránh để dán tại khu vực chế biến thực phẩm của hộ gia đình.
 • Các biện pháp truyền thông gián tiếp khác đã được thực hiện bao gồm phát thanh trên loa, đài truyền thanh của phường

 

Tư vấn và dán tờ tranh tại hộ gia đình