Contact us now: Phone: +3556969696

Sức khỏe người cao tuổi

“Nâng cao sức khoẻ người cao tuổi thông qua sự tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động của cộng đồng”
 
A. Lý do đề xuất chương trình
 
1. Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tỷ lệ người cao tuổi (NCT) chiếm gần 10% .
2. Các nghiên cứu cho thấy NCT nếu tiếp tục tích cực, chủ động tham gia các hoạt động xã hội và chăm sóc sức khỏe thì sức khỏe sẽ duy trì tốt hơn.
3. Tỷ lệ NCT cao tại huyện Tiền Hải, chiếm gần 12% dân số. 

Từ tháng 5/2010 Hội YTCC Việt Nam triển khai chương trình  tại huyện Tiền Hải, Thái Bình.

B. Mục tiêu chương trình 
 
1. Nâng cao sức khỏe NCT thông qua việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sức khỏe của họ.
2. Tăng cường sự tham gia tích cực, chủ động của NCT vào các hoạt động cộng đồng.
3. Nhân rộng mô hình sang các địa phương khác.

C. Hoạt động của chương trình 
Chương trình áp dụng cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu và văn hoá địa phương.

C1. Xây dựng mạng lưới Hội viên YTCC cao tuổi

Nghiên cứu và lập kế hoạch can thiệp
Triển khai Điều tra ban đầu về sự tham gia của NCT trong phát triển cộng đồng
Triển khai Điều tra chất lượng cuộc sống NCT.
Lập kế hoạch can thiệp dựa trên kết quả điều tra. Xã Phương Công và thị trấn Tiền Hải được chọn triển khai can thiệp. 

Vận động chính sách tại địa phương
Huyện ủy Tiền Hải đã ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật NCT
Đảng ủy xã phương công, thị trấn Tiền Hải ban hành Nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động về NCT. 

Xây dựng mạng lưới hội viên YTCC cao tuổi 
Mạng lưới hội viên YTCC cao tuổi gồm 110 hội viên được thành lập và duy trì hoạt động từ tháng 11/2010. 
Các hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng để trở thành tuyên truyền viên sức khỏe cộng đồng. 
 
 
 

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho Hội viên
Hội viên được tập huấn kỹ năng truyền thông hướng dẫn cai nghiện thuốc lá/thuốc lào, giảm lạm dụng rượu bia và được hướng dẫn thực hành.
Hàng tháng, họ được các chuyên gia cung cấp kiến thức về nâng cao sức khỏe, phòng và chống một số bệnh thường gặp ở NCT. 
Phương pháp giảng dạy tích cực được các giảng viên áp dụng trong các lớp tập huấn.
 
 
 
C2. Hoạt động nâng cao sức khoẻ NCT

Ngành y tế huyện, xã đã ưu tiên khám chữa bệnh cho hội viên khi ốm đau và tổ chức khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.