Contact us now: Phone: +3556969696

Thư mời gửi bài Tạp chí Y tế Công cộng Việt Nam

Tạp chí Y tế Công cộng (bản tiếng Việt) là cơ quan ngôn luận của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, chính thức phát hành số đầu tiên và tháng 8 năm 2004 với định kỳ xuất bản 1 số/quý.

Tạp chí Y tế Công cộng nhận đăng tải các thông tin và các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng liên quan đến chuyên ngành Y tế công cộng. Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Hội đồng Chức danh giáo Giáo sư ngành Y công nhận điểm cho bài báo lên tối đa là 1 điểm công trình.

Bài báo gửi về tạp chí cần đảm bảo chất lượng về cả hình thức và nội dung trước khi đưa vào quy trình phản biện kín. Tạp chí hướng tới nâng cao chất lượng bài báo, khẳng định trở thành Tạp chí uy tín trong khu vực nên các bài báo cần đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xuất bản quốc tế đề ra.

Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị xuất bản một số chuyên đề về Khoa học xã hội, dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 9/2016. Chính vì vậy, để ấn phẩm có thể cung cấp được đa dạng và đảm bảo chất lượng thông tin khoa học về chủ đề này trên cả nước, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và gửi bài của Quý đồng nghiệp.

·        Thời gian nhận bài: Từ 01/07/2016 – 15/08/2016

·        Thời gian nhận phản biện: Từ 01/07/2016 – 05/09/2016

·        Thời gian nhận chỉnh sửa: Từ 20/07/2016 – 10/09/2016

·        Thời gian chấp nhận đăng: Từ 10/09/2016 – 20/09/2016

·        Thời gian xuất bản: 30/09/2016

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đến địa chỉ:

Tạp chí Y tế Công cộng – Hội Y tế Công cộng Việt Nam

Email: tapchiytcc@vpha.org.vn

Ban biên tập Tạp chí Y tế Công cộng rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đồng nghiệp, độc giả.

THƯ TỔNG BIÊN TẬP

Giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh của tạp chí, mục tiêu trong giai đoạn tới

Xem thêm
THƯ MỜI GỬI BÀI ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG

(Số chuyên đề về Khoa học xã hội, tháng 9/2016)

Xem thêm
Tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh số 1 tập 4

Tháng 8 năm 2016, Hội Y tế Công cộng Việt Nam trân trọng gửi tới các đồng nghiệp tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh số 1 tập 4 gồm 5 bài báo của các tác giả trong và ngoài nước.

Xem thêm
THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG TIẾNG ANH (VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH)

Bài báo “Sex Ratio at Birth and the Ideal Family in Chi Linh District, Vietnam” của tác giả Đoàn Thị Thùy Duong (Table 1 trang 3) đăng trên tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh (Vietnam Journal of Public Health) issue 2, volume 3 tháng 12 năm 2015. Quý độc giả vui lòng sử dụng bảng số liệu đã được chỉ

Xem thêm