English Vietnamese
Trang chủ / Thông tin tổ chức / Mục tiêu chiến lược /

Tầm nhìn nhiệm vụ

Hội YTCC Việt Nam là:
- Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện tham gia Hội nhằm hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam
- Thành viên chính thức của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội YTCC thế giới (WFPHAs)
 
Sứ mệnh:
- Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác trong lĩnh vực Y tế công cộng
- Hợp tác, giúp đỡ, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
- Phát triển chuyên ngành Y tế công cộng trong nước, hội nhập với khu vực và thế giới
 
Định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020
- Vận động chính sách dựa trên bằng chứng khoa học
- Xây dựng mô hình thực hành y tế công cộng
- Tạp chí y tế công cộng
- Trung tâm đào tạo nghiên cứu