English Vietnamese
Trang chủ / Thông tin tổ chức / Sơ đồ tổ chức /
GS. Lê Vũ Anh

GS. Lê Vũ Anh

Chủ tịch
Nguyễn Lương Hiền

Nguyễn Lương Hiền

Quản lý văn phòng
Lâm Quý

Lâm Quý

Nghiên cứu viên, thư ký ban biên tập
Đinh Phương Nga

Đinh Phương Nga

Điều phối hội nghị APCRSHR lần 9
Hoàng Thị Thu Thủy

Hoàng Thị Thu Thủy

Cán bộ truyền thông