English Vietnamese
Trang chủ / Tin tức / Cơ hội việc làm /
Tin tuyển dụng tháng 4 - Vị trí Cán bộ chương trình

Tin tuyển dụng tháng 4 - Vị trí Cán bộ chương trình Thứ Năm, 18/04/2019

Hội Y tế Công cộng Việt Nam đang tuyển một vị trí cán bộ dự án, người sẽ phụ trách thực hiện các hoạt động trong chương trình về phòng chống tác hại...

Tin tuyển dụng - Vị trí kế toán

Tin tuyển dụng - Vị trí kế toán Thứ Ba, 12/02/2019

Hội Y tế Công cộng Việt Nam đang tuyển một vị trí kế toán làm việc full time tại văn phòng ở Hà Nội, thời gian làm việc bắt đầu từ tháng 3/2019
Tin tuyển dụng tháng 1 - Vị trí Cán bộ chương trình

Tin tuyển dụng tháng 1 - Vị trí Cán bộ chương trình Thứ Bẩy, 05/01/2019

Hội Y tế Công cộng Việt Nam đang tuyển 02 vị trí cán bộ dự án, người sẽ thực hiện các hoạt động trong chương trình về phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL)...
Tin tuyển dụng - Vị trí Cán bộ chương trình và Kế toán

Tin tuyển dụng - Vị trí Cán bộ chương trình và Kế toán Thứ Năm, 29/11/2018

Hội Y tế Công cộng Việt Nam đang tuyển một vị trí kế toán và một cán bộ dự án - người sẽ thực hiện các hoạt động trong chương trình về phòng chống tác...
Tin tuyển dụng - Vị trí cán bộ chương trình

Tin tuyển dụng - Vị trí cán bộ chương trình Thứ Năm, 04/10/2018

Hội Y tế Công cộng Việt Nam đang tuyển một vị trí cán bộ dự án, người sẽ thực hiện các hoạt động trong chương trình về phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL)...