English Vietnamese
Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

Giới thiệu mô hình SPHVs tại Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức thành viên Lĩnh vực Y tế năm 2019 Thứ Năm, 19/09/2019

Giới thiệu mô hình SPHVs tại Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức thành viên Lĩnh vực Y tế năm 2019
Ngày 17/9/2019, Hội YTCC Việt Nam tham gia ký cam kết giao ước thi đua năm 2019 và giới thiệu mô hình Hội viên y tế công cộng cao tuổi tình nguyện tại Hội nghị triển khai các hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên Lĩnh vực Y tế năm 2019 do Tổng hội YHVN tổ chức.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có  PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên: Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên Lĩnh vực Y tế; GS.TS. Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam, Phó Cụm thi đua. Đại diện 7 đơn vị: Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Y tế công cộng Việt Nam, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Hội Châm cứu Việt Nam, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Hội Đông Y Việt Nam.
 
(Đại diện của 7 đơn vị trong Cụm thi đua ký cam kết giao ước thi đua năm 2019)
 
(Đại diện của 7 đơn vị bắt tay thể hiện sự quyết tâm thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua đạt kết quả cao)
 
Hội nghị đã triển khai 02 nội dung chính là thảo luận, thống nhất Kế hoạch hoạt động công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên Lĩnh vực Y tế và ký cam kết giao ước thi đua năm 2019 của 07 đơn vị theo Thông báo của UBTWMTTQVN. Đồng thời, tại Hội nghị, Hội YTCC Việt Nam đã giới thiệu về mô hình Hội viên Y tế công cộng cao tuổi tình nguyện đang được triển khai tại hai tỉnh Thái Bình và Đồng Tháp.