Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động /

Cơ sở thực địa Thứ Hai, 15/06/2020

 

Tại Miền Bắc

Hội Y tế Công cộng Thái Bình

Chủ tịch: Tô Hồng Quang

Trụ sở: Trường Cao đăng Y tế Thái Bình - 290 Phan Bá Vành, Quang Trung, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Tel: +84.91.230.0743

Email: to_hongquang@yahoo.com.vn

 

Tại Miền Trung

Hội Y tế Công cộng tỉnh Bình Định

Chủ tịch: Lê Quang Hùng

Trụ sở: 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.

Tel: +84.56.379.3533

Fax: +84.56.379.2549

 

Tại Miền Nam

Hội Y tế Công cộng tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hương

Trụ sở: Số 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tel: +84.67.365.1887

Fax: +84.67.385.9112

Email: hoiytccdt@gmail.com

Website: http://hytcc.cdytdt.edu.vn/

 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

Giai đoạn này là giai đoạn mô hình can thiệp già hoá dân số đang trở nên trọng tâm, vừa theo nghĩa các gánh nặng xã hội về vấn đề già hoá dân số đang được nhận thức rõ bởi nền kinh tế, vừa theo nghĩa nhu cầu phải có một giải pháp phù hợp để áp dụng rộng rãi trong cả nước đang tăng lên.

Việc xây dựng một mô hình như vậy đã được Hội tiến hành trên quy mô hẹp của vài xã trong một huyện đã được tiến hành và có những kết quả rất khích lệ. Nay việc áp dụng rộng rãi nó trên quy mô toàn bộ một huyện trên 3 vùng Bắc-Trung-Nam là rất cần thiết để chứng minh mô hình có thể áp dụng trên cả nước.

Theo đó các hoạt động nghiên cứu, đào tạo đặc thù sẽ liên tục được thực hiện và chủ trì toàn bộ quy trình này chính là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu của Hội. Đây là giai đoạn được coi là rất quan trọng để trung tâm này một mặt vừa phát triển nhanh nhất, vừa tìm thấy các chức năng của mình rõ nhất, trong khi vừa đáp ứng với các đòi hỏi của thực tế già hoá dân số thông qua việc cung cấp một mô hình ứng phó toàn diện, và kinh tế nhất.

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO Y TẾ CÔNG CỘNG

Nhấn vào đây để xem thêm thông tin