Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động /

Hội thảo điều phối dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” Thứ Tư, 15/01/2020

Mục tiêu của hội thảo:


Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số vấn đề quan trọng liên quan đến “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” để giúp các nhà nghiên cứu có các định hướng về các hoạt động của dự án trong tương lai


Chủ trì hội thảo:


PGS.TS Lê Thành Đồng – Viện trưởng viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng TP Hồ Chí Minh
Ths Nguyễn Đình Năm – Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Trung Ương
BS Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc Dự án, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng Đồng SCDI.

 

Kết quả chính của hội thảo:

Đã có gần 200 đại biển đến từ:  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Trung Ương, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng TP Hồ Chí Minh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn, CDC Dak Lak, CDC Gia Lai, CDC Dak Nông,
CDC Bình Phước, đại diện CMAT các tỉnh… 
Các đại biểu đã trình bày tổng quan về tình hình công tác phòng chống sốt rét tại địa phương và kế hoạch trong năm 2020. Bên cạnh đó các đại biểu cũng tham gia thảo luận nhóm sôi nổi và đóng góp rất nhiều ý kiến chuyên môn hữu ích liên quan đến chủ đề “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống và loại trừ
bệnh sốt rét tại Việt Nam”.

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp vào 16h30 cùng ngày.