Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động /

Hội thảo xin ý kiến chuyên gia nghiên cứu về thuốc lá điện tử năm 2020 Thứ Tư, 23/09/2020

Hội thảo xin ý kiến chuyên gia nghiên cứu về thuốc lá điện tử năm 2020

Sáng ngày 23/09/2020, tại Nhà khách Trung ương, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia về nghiên cứu "Kiến thức, thái độ và thực trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 2020". Hội thảo có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia đến từ các ban ngành, các tổ chức y tế như Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Chiến dịch trẻ em không thuốc lá, Liên minh phòng chống lao và bệnh phổi quốc tế, Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Môi trường Sức khỏe CHERAD, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (CDS).

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích đóng góp, tham khảo và bổ sung cho báo cáo nghiên cứu "Kiến thức, thái độ và thực trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên 15-24 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 2020". 

Tại buổi hội thảo, đại biểu Lê Thị Thanh Hương góp ý độ khớp của tỷ lệ hút thuốc lá điện tử với kết luận (cách phân tích giữ tỷ lệ nữ - nữ và nam - nam), đại biểu Trần Thị Trang nêu thắc mắc của mình về vấn đề xác định đối tượng nghiên cứu. Các đại biểu cũng đồng quan điểm về việc cần phải tham khảo thêm nghiên cứu về thuốc lá điện tử của WHO và thêm những phần so sánh với các nghiên cứu khác nữa.

Kết thúc buổi hội thảo, đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đồng ý sẽ tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung vào báo cáo cuối cùng./.