Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế công cộng /
THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói phân tích số liệu

THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói phân tích số liệu Thứ Sáu, 01/10/2021

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội YTCC Việt Nam thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam,”...
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN LOẠI TRỪ SỐT RÉT (MEV) TẠI GIA LAI

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN LOẠI TRỪ SỐT RÉT (MEV) TẠI GIA LAI Thứ Tư, 29/09/2021

Trong 4 ngày từ 21/09/2021 đến ngày 24/09/2021 tại tỉnh Gia Lai, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các tình nguyện viên (MEV)...
THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói in ấn sản phẩm truyền thông

THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói in ấn sản phẩm truyền thông Thứ Tư, 01/09/2021

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội YTCC Việt Nam thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam”,...
THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp vé máy bay

THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp vé máy bay Thứ Hai, 26/07/2021

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội YTCC Việt Nam thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam”...
THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói mua sắm nhiệt kế

THƯ MỜI BÁO GIÁ Gói mua sắm nhiệt kế Thứ Ba, 20/07/2021

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội YTCC Việt Nam thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam”,...
Trung Quốc đã loại trừ bệnh sốt rét

Trung Quốc đã loại trừ bệnh sốt rét Thứ Sáu, 02/07/2021

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chứng nhận Trung Quốc đã Loại trừ bệnh sốt rét, sau một nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ đã khiến con số ước tính từ khoảng...
Chuyến thực địa Thử nghiệm tài liệu truyền thông

Chuyến thực địa Thử nghiệm tài liệu truyền thông Thứ Tư, 23/06/2021

Thực địa Thử nghiệm tài liệu truyền thông thuộc Dự án: Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống và loại trừ Sốt rét tại Việt NamChuyến...
THƯ MỜI BÁO GIÁ THÔNG TIN VỀ GÓI TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

THƯ MỜI BÁO GIÁ THÔNG TIN VỀ GÓI TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG Thứ Hai, 17/05/2021

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội Y tế Công cộng Việt Nam (VPHA) tiến hành dự án “Tăng cường sựtham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống và loại trừ Sốt Rét...
Cuộc họp trao đổi kinh nghiệm giữa PSI và VPHA
Tập huấn nâng cao năng lực cho điều phối viên tuyến tỉnh

Tập huấn nâng cao năng lực cho điều phối viên tuyến tỉnh Thứ Sáu, 16/04/2021

Trong 2 ngày 08-09/4/2021, nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của Y tế tư nhân trong Phòng chống và Loại trừ Sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2021-2023”...