Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế công cộng /
DỰ ÁN SỐT RÉT RAI2E

DỰ ÁN SỐT RÉT RAI2E Thứ Sáu, 10/01/2020

Hội Y tế Cộng Cộng Viêt Nam tham gia dự án RAI2E với tư cách là một thànhviên của liên danh VietMCI.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng Thứ Sáu, 14/09/2018

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng được thành lập dựa trên những đòi hỏi thực tế khi vận hành các mục tiêu ưu tiên của Hội Y tế Công cộng...
1
2
3
4