Trang chủ / Tài liệu / Sản phẩm truyền thông /

Sản phẩm truyền thông

Tìm ngay tài liệu bạn cần bằng cách gõ vào ô bên dưới:
Vietnam Risk of Exposure to Dioxin at hot spots

Vietnam Risk of Exposure to Dioxin at hot spots

Sản phẩm truyền thông chương trình Dioxin   Mã số: TL 04.03       
Dự phòng nhiễm độc Dioxin qua thực phẩm

Dự phòng nhiễm độc Dioxin qua thực phẩm

Sản phẩm chương trình Dioxin  Mã hồ sơ: TL 04.02   
Dự phòng phơi nhiễm với Dioxin qua thực phẩm

Dự phòng phơi nhiễm với Dioxin qua thực phẩm

Sản phẩm chương trình Dioxin   Mã hồ sơ: TL 04.01  
Dự phòng phơi nhiễm với Dioxin qua thực phẩm Nên x Không nên

Dự phòng phơi nhiễm với Dioxin qua thực phẩm Nên x Không nên

Sản phẩm chương trình Dioxin Mã hồ sơ: TR 04.01
Các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ sàng lọc, chuẩn đoán sớm và điều trị sa sút trí tuệ cho người cao tuổi

Các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ sàng lọc, chuẩn đoán sớm và điều trị sa sút trí tuệ cho người cao tuổi

Sổ tay thuộc chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Mã hồ sơ: ST 03.02                            
Sổ tay trò chơi & người cao tuổi bệnh nhân sa sút trí tuệ

Sổ tay trò chơi & người cao tuổi bệnh nhân sa sút trí tuệ

Sản phẩm truyền thông thuộc chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi  Mã hồ sơ ST 03.01                    
Elderly Health Promotion Program through the Active participation of the Elderly in community Activities

Elderly Health Promotion Program through the Active participation of the Elderly in community Activities

Sản phẩm thuộc Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Mã hồ sơ: TL 03.01    
Bộ tranh truyền thông Tác hại của Hút thuốc lá và Hút thuốc lá thụ động tới sức khỏe con người

Bộ tranh truyền thông Tác hại của Hút thuốc lá và Hút thuốc lá thụ động tới sức khỏe con người

Sản phẩm truyền thông thuộc Chương trình PCTHTL Mã hồ sơ: TL 02.08              
Cùng giữ gìn bầu không khí không khói thuốc

Cùng giữ gìn bầu không khí không khói thuốc

Sản phẩm truyền thông thuộc Chương trình PCTHTL Mã hồ sơ: TL 02.07
Hành vi nhỏ Trách nhiệm lớn

Hành vi nhỏ Trách nhiệm lớn

Sản phẩm chương trình: Phòng chống tác hại thuốc lá Mã hồ sơ: TL 02.06
Hướng Dẫn Giao Thông Công Cộng Không Khói Thuốc

Hướng Dẫn Giao Thông Công Cộng Không Khói Thuốc

Sản phẩm truyền thông thuộc hồ sơ phòng chống tác hại thuốc lá  Mã Số: ST 02.14  
Xây Dựng Môi Trường Không Khói Thuốc

Xây Dựng Môi Trường Không Khói Thuốc

Tài liệu truyền thông thuộc hồ sơ phòng chống tác hại thuốc lá  Mã Số: ST 02.13
Xây Dựng Thành Phố Nha Trang Không Khói Thuốc

Xây Dựng Thành Phố Nha Trang Không Khói Thuốc

Tài Liệu thuộc hồ sơ phòng chống tác hại thuốc lá Mã Số: TR 02.01
Hãy Lên Tiếng vì Sức Khỏe của Bạn và Những Người Xung Quanh

Hãy Lên Tiếng vì Sức Khỏe của Bạn và Những Người Xung Quanh

Tài liệu thuộc hồ sơ phòng chống tác hại thuốc lá  Mã Số: TR 02.02  
Hãy Lên Tiếng vì Sức Khỏe của Bạn và Những Người Xung Quanh

Hãy Lên Tiếng vì Sức Khỏe của Bạn và Những Người Xung Quanh

Tài liệu thuộc hồ sơ phòng chống tác hại thuốc lá  Mã Số TL 02.05