Trang chủ / Tin tức / Cơ hội việc làm /
TOR TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI VIÊN HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG KIÊM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
TOR TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI VIÊN HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG KIÊM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TOR TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI VIÊN HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG KIÊM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN Thứ Hai, 16/10/2023

Hội Y tế Công Cộng Việt Nam (VPHA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp thành lập theo quyết định của Bộ Nội Vụ năm 2002. Hội hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh...