Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

Cuộc họp Ban tổ chức Quốc tế lần 2 của Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Sức khỏe và Quyền Sinh sản và Tình dục lần thứ 9 Thứ Năm, 20/10/2016

Ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2016, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tổ chức "Cuộc họp Ban tổ chức Quốc tế lần 2 của Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Sức khỏe và Quyền Sinh sản và Tình dục lần thứ 9" tại Khách sạn Ann, số 38A Hàng Chuối.

Cuộc họp sẽ tập trung vào các mục tiêu chính như sau:

 • Cập nhật các công tác chuẩn bị cho đến nay, bao gồm:
  • Địa điểm hội nghị
  • Hoạt động xin tài trợ
  • Xây dựng kế hoạch làm việc giữa các thành viên trong nước và đại diện Ban tổ chức Quốc tế trong suốt thời gian chuẩn bị
  • Xây dựng định mức chi phí cho các hạng mục khác nhau
  • Xây dựng kế hoạch công tác về học bổng, đăng ký, abstracts
 • Thảo luận và hoàn tất danh sách các diễn giả và thảo luận về các chủ đề của phiên họp song song, các chủ đề / phiên họp của hội nghị và các vấn đề liên quan khác.
 • Tham quan Trung tâm Hội nghị quốc gia, địa điểm tổ chức hội nghị dự kiến tại Hà Nội.
 • Thảo luận về cuộc họp Ban tổ chức Quốc tế lần thứ 3.