Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

Đại hội Đại biểu Hội Y tế Công cộng tỉnh Đồng Nai lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thứ Tư, 30/09/2020

Ngày 22/09/2020, tại Hội trường nhà khách 71, TP. Biên Hòa, Hội Y tế Công cộng tỉnh Đồng Nai (Hội YTCC tỉnh Đồng Nai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2019, đồng thời bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 và thống nhất chiến lược hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Giáo sư Lê Vũ Anh phát biểu trong buổi họp

Trong nhiệm kỳ 2013-2019, Hội YTCC tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội YTCC Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tinh, các ban ngành để có thể thực hiện các hoạt động và tập trung chủ yếu vào 5 mục tiêu chính như phát huy vai trò y tế công cộng trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng và tăng cường năng lực của hội viên, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và sử dụng các nghiên cứu khoa học về YTCC, tư vấn phản biện và giám định khoa học công nghệ vì y học, các công tác xây dựng hội.

 

Quang cảnh đại hội đại biểu Hội Y tế Công cộng tỉnh Đồng Nai

Các hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng cũng đã được triển khai thực hiện với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các cấp và sự tham gia tích cực của cộng đồng đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

Tiếp tục phát huy vai trò y tế công cộng trong bảo vệ sức khỏe nhân dân

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội cũng đã phối hợp truyền thông phòng chống một số bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư, thiếu hút iode,... và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao kiến thức cộng đồng về quá trình rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe.

Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III

Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kì vừa qua, Hội YTCC tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; xây dựng và hoàn thiện cơ chế và đẩy mạnh các hoạt động, tạo nguồn tài chính hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội, tăng cường lợi ích của hội viên và hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ban chấp hành Hội YTCC tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội đại biểu Hội Y tế Công cộng tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 15 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Đồng chí Huỳnh Cao Hải nhận được sự tín nhiệm của các Hội viên, vẫn tiếp tục với cương vị Chủ tịch Hội, cùng với 03 Phó Chủ tịch.

Ra mắt ban chấp hành mới HBan chấp hành Hội YTCC tỉnh Đồng Nai khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025