Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

Hội nghị dịch tễ học thế giới (WCE) Thứ Hai, 06/05/2019

Hội nghị dịch tễ học thế giới (WCE)

Hội nghị dịch tễ học thế giới (WCE) được tổ chức 3 năm một lần bởi hiệp hội dịch tễ học quốc tế (IEA) và thu hút 800-1200 đại biểu tham gia nghiên cứu và giảng dạy dịch tễ học.
Hội nghị được tổ chức với mục đích khuyến khích sử dụng dịch tễ học trong tất cả các lĩnh vực y tế, bao gồm cả xã hội, cộng đồng và y tế dự phòng.
WCE 2020 được tổ chức từ 13-16 tháng 9 năm 2020 tại Melbourne, Úc.


Đăng kí tại đây

--
Thông tin chi tiết về Hội nghị tại đây
Chương trình dự kiến tại đây