Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

Mời gửi bài 2019 Thứ Hai, 11/02/2019

Mời gửi bài 2019

Ban Biên tập Tạp chí Y tế Công cộng Việt Nam (VJPH) hoan nghênh các tác giả gửi bản thảo của cho Số 47 (Mar) - Số 48 (Tháng 6) - Số 49 (Tháng 9) - Số 50 (Tháng 12) đối với tạp chí Tiếng Việt và Vol7 Iss 1 (Tháng Sáu) - Vol7 Iss 2 (Tháng 12) - Các số tạp chí sẽ xuất bản trong năm 2019