Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

Nhóm Tư vấn Khoa học của WHO về Nguồn gốc của mầm bệnh (SAGO) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày hôm qua. Thứ Năm, 25/11/2021

Cuộc họp chủ yếu mang tính thủ tục, và bao gồm việc bổ nhiệm Chủ tịch (Tiến sĩ Marietjie Venter từ Nam Phi) và Phó Chủ tịch (Tiến sĩ Jean-Claude Manuguerra từ Pháp).

Theo quy trình đã thiết lập của WHO đối với các nhóm chuyên gia tư vấn, các cuộc họp của SAGO sẽ không được công khai. WHO sẽ cung cấp thông tin cập nhật về công việc của họ khi thích hợp.

Nhóm đã thống nhất sẽ họp thường xuyên và tập trung cao độ vào việc tư vấn về khuôn khổ tổng thể để nghiên cứu sự xuất hiện của các mầm bệnh mới, cũng như nhanh chóng thực hiện đánh giá sự hiểu biết hiện tại về nguồn gốc của SARS-CoV-2, vi rút gây ra COVID -19.

SAGO được thành lập từ các chuyên gia hoạt động với tư cách cá nhân và sẽ làm việc với các chuyên gia bổ sung từ các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau nếu cần.

Với tư cách là cơ quan tư vấn cho WHO, SAGO sẽ có các chức năng sau, theo điều khoản tham chiếu của nhóm:

  1. Tư vấn cho WHO về việc xây dựng khuôn khổ toàn cầu của WHO để xác định và hướng dẫn các nghiên cứu về nguồn gốc của các mầm bệnh mới nổi và sự tái xuất hiện của khả năng gây ra dịch và đại dịch;
  2. Tư vấn cho WHO về việc ưu tiên các nghiên cứu và điều tra thực địa về nguồn gốc của các mầm bệnh mới nổi và khả năng gây tái bùng phát dịch và đại dịch, phù hợp với khuôn khổ toàn cầu của WHO mô tả tại điểm (1) ở trên; 
  3. Cung cấp thông tin và quan điểm để hỗ trợ Ban Thư ký WHO trong việc phát triển một kế hoạch hoạt động chi tiết của SAGO;  

Trong bối cảnh nguồn gốc của SARS-CoV-2:

  • Cung cấp cho Ban thư ký của WHO đánh giá độc lập về tất cả các phát hiện khoa học và kỹ thuật hiện có từ các nghiên cứu toàn cầu về nguồn gốc của SARS-CoV-2;  
  • Tư vấn cho Ban thư ký của WHO về việc phát triển, giám sát và hỗ trợ loạt nghiên cứu tiếp theo về nguồn gốc của SARS-CoV-2, bao gồm tư vấn nhanh về các kế hoạch hoạt động của WHO nhằm thực hiện loạt nghiên cứu toàn cầu tiếp theo về nguồn gốc của SARS-CoV- 2, như đã được nêu trong Nghiên cứu chung của WHOTrung Quốc về nguồn gốc của SARS-CoV-2: Phần báo cáo của Trung Quốc được công bố vào ngày 30 tháng 3 năm 2021 và tư vấn về các nghiên cứu bổ sung nếu cần;
  • Cung cấp thêm lời khuyên và hỗ trợ cho WHO, theo yêu cầu của Ban thư ký SAGO của WHO, có thể bao gồm việc tham gia vào các sứ mệnh quốc tế của WHO trong tương lai để nghiên cứu nguồn gốc của SARS-CoV-2 hoặc các mầm bệnh mới nổi khác.

Nguồn: WHO