Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

Tuyên bố của Liên đoàn các Hội Y tế công cộng thế giới – WFPHA Thứ Ba, 16/11/2021

Tuyên bố của Liên đoàn các Hội Y tế công cộng thế giới – WFPHA

THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC CHUẨN BỊ TỐT HƠN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ CẤP BÁCH THÔNG QUA HIỆP ƯỚC ĐẠI DỊCH

Tuyên bố của Liên đoàn các Hội Y tế công cộng thế giới – WFPHA

 

WFPHA trân trọng phát biểu trước Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHASS) để tuyên bố ủng hộ hoàn toàn Hiệp ước Đại dịch mới.

 

Đại dịch Covid-19 đã cho thấy rằng các Quy định Y tế Quốc tế (IHR), mặc dù quan trọng, nhưng không đủ để đảm bảo sự chuẩn bị và ứng phó đầy đủ cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Thật vậy, IHR không cung cấp cho WHO các cơ chế tuân thủ để thực thi các nghĩa vụ hoặc thúc đẩy hợp tác toàn cầu. Hơn nữa, phạm vi của chúng bị giới hạn trong việc phản ứng với các đợt bùng phát đang xảy ra mà ít tập trung vào việc đảm bảo sự chuẩn bị chủ động và không thực sự giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của các đợt bùng phát hoặc các chiến lược phòng ngừa.

 

Một hiệp ước quốc tế mới có thể tái khẳng định tính hợp pháp của WHO bằng cách cho phép phát triển một loạt các biện pháp can thiệp, bao gồm một hệ thống giám sát sức khỏe toàn diện với việc xác minh độc lập báo cáo của các quốc gia và điều tra về những đợt bùng phát mới. Nó cũng có thể thiết lập các cơ chế để cung cấp đầy đủ và phân phối công bằng các nguồn lực y tế giữa các quốc gia, do đó giảm chênh lệch về sức khỏe thông qua việc ưu tiên các khu vực địa lý cần thiết nhất. Thật vậy, một hiệp ước nên được coi là một phần của chiến lược chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai, không chỉ là phân phối, mà còn phát triển và sản xuất các nguồn cung cấp y tế thiết yếu đảm bảo miễn trừ sở hữu trí tuệ, chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ và mở rộng năng lực công nghiệp.

 

Ngoài ra, hiệp ước sẽ tăng cường năng lực y tế quốc gia bằng cách nêu ra các yêu cầu, hướng dẫn các Quốc gia thành viên tuân thủ IHR và cải thiện các hành động phòng ngừa trong các lĩnh vực buôn bán động vật hoang dã, đa dạng sinh học và sử dụng đất, giảm nguy cơ lây truyền từ động vật theo cách tiếp cận Một sức khỏe. Cuối cùng, nó sẽ làm nổi bật sự cần thiết phải xem xét tác động của các trường hợp khẩn cấp đối với sinh kế của người dân khi các biện pháp kinh tế và xã hội có thể phù hợp.

 

Việc xây dựng và thực hiện các biện pháp can thiệp nhất quán, dựa trên bằng chứng - cần thiết để ứng phó hiệu quả với đại dịch - không thể thực hiện được nếu chỉ áp dụng theo IHR. Một phản ứng toàn cầu được phối hợp thông qua Hiệp ước Đại dịch sẽ đòi hỏi sự quan tâm và cam kết từ các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia và chính quyền tập thể. Cần có tính ràng buộc, bắt đầu bằng sự phê chuẩn của các quốc gia thành viên, sau đó là dịch thành luật quốc gia, thực hiện các quy trình hỗ trợ và phân bổ nguồn lực. Sẽ cần một cơ quan quản lý chuyên trách, với các đối tác trong nước, cho phép các cơ chế tài chính và quản trị hiệu quả hơn.

 

Vì những lý do này, WFPHA đặc biệt kêu gọi các bên tham gia WHASS quyết định ủng hộ Hiệp ước Đại dịch mới, thúc đẩy và tham gia với các Quốc gia Thành viên cũng như các tổ chức xã hội dân sự trong việc hiện thực hóa Hiệp ước Đại dịch càng sớm càng tốt.

 

WFPHA và các hiệp hội quốc gia thành viên cam kết ủng hộ một hiệp ước như vậy và giúp huy động các nguồn lực của cộng đồng y tế công cộng để hỗ trợ các chính phủ, WHO và hệ thống Liên hợp quốc trong việc thành lập hiệp ước.