Cụm thi đua lĩnh vực Y tế - Môi trường của UBMTTQ Việt Nam

Trong chuyến hoạt động thực tế tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh của cụm thi đua lĩnh vực Y tế - Môi trường năm 2023, diễn ra trong 2 ngày 25, 26 tháng 9 đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Cụm thi đua lĩnh vực Y tế - Môi trường triển khai kế hoạch hoạt động thực tế tại huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Với sự tham gia của 7 đơn vị thành viên gồm: Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Hội Châm cứu Việt Nam, Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Hội Đông Y Việt Nam, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam và Hội Nước sạch - Môi trường Việt Nam. Đại diện Hội Y tế Công cộng Việt Nam tham gia là GS Lê Vũ Anh – Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam và Bs.Lê Minh Đạt – Cán bộ chương trình.

Hình ảnh Giáo sư Lê Vũ Anh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Trong 2 ngày công tác tại địa bàn huyện Nghi Xuân, đoàn đã tiến hành nhiều hoạt động.

  1. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của mỗi Tổ chức thành viên và định hướng của Cụm Thi đua Y tế - Môi trường, năm 2023; tăng cường các hoạt động thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
  2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến của mỗi tổ chức thành viên trong Cụm.
  3. Công tác đi thực tế tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ cụ thể, động viên được cán bộ, hội viên, nhân viên, người lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỷ luật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức thành viên và của UBTWMTTQ Việt Nam năm 2023

Những hoạt động của đoàn công tác đã mang lại hiệu quả thiết thực và đóng góp quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là hỗ trợ cho y tế cơ sở: 150 đại biểu tham gia đã nắm vững kiến thức về chẩn đoán và điều trị Viêm gan virus, Dinh dưỡng cho người Viêm gan virus và các kiến thức cơ bản về Phòng chống tác hại thuốc lá. Chính quyền địa phương và người dân rất ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức Hội trong Cụm thi đua lĩnh vực Y tế - Môi trường đối với công tác an sinh cộng đồng cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế địa phương.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận