Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Y tế công cộng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kì 2022-2027
Ngày 20/8, tại Huế, Hội Y tế công cộng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc khóa V, nhiệm kì 2022-2027.

Ngày 20/8, tại Huế, Hội Y tế công cộng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc khóa V, nhiệm kì 2022-2027

Hình ảnh đại diện Ban Chấp hành Khóa V phát biểu


Hội Y tế Công cộng Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, là thành viên chính thức của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các Hội YTCC thế giới (WFPHAs), với 12 tỉnh Hội và hơn 5500 thành viên trên toàn quốc.

Trong nhiệm kì qua, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, các thành viên của Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu khóa IV đề ra.

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra, dù gặp nhiều khó khăn bởi những hạn chế về đi lại và tiếp xúc nhưng Hội vẫn triển khai được nhiều hoạt động chuyên môn, đáp ứng các dự án trọng điểm đang thực hiện.

Hình ảnh Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Tổng kết nhiệm kì vừa qua, TS. BS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Hội YTCC Việt Nam nhấn mạnh đến các hoạt động Hội đã triển khai nhằm tăng cường phát triển nhân lực, nguồn lực của Hội. Bên cạnh đó, biểu dương công tác nâng cao chất lượng của Tạp chí Y tế công cộng và hoạt động vận động xã hội, chính sách nhằm tăng cường y tế tư nhân, đổi mới, hoàn thiện chính sách y tế. Đồng thời, Hội YTCC Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về sức khỏe, quyền sinh sản và tình dục; Triển khai các mô hình can thiệp y tế công cộng đặc biệt là mô hình tăng cường sự tham gia của YTTN trong phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam giai đoạn 2021-2023.

Qua trao đổi và thảo luận tại Đại hội, GS Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội YTCC Việt Nam đã chỉ ra sau thực tiễn phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, Hội cần có các hành động thực tiễn để tăng cường y tế tuyến cơ sở và vai trò của chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ngoài ra, cần thiết phải chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực không chỉ là đội ngũ nhân viên y tế mà còn các nguồn nhân lực khác như chuyên gia YTCC, cán bộ hoạch định và phân tích chính sách, kinh tế y tế, hành vi sức khỏe tâm thần, ... Và để làm được điều này, Hội YTCC Việt Nam cùng các tỉnh Hội cần gắn kết chặt chẽ để tạo nên sức mạnh, điều kiện cho các hoạt động trong tương lai diễn ra hiệu quả.

Hình ảnh Giáo sư Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội YTCC Việt Nam trình bày tại Đại hội


Thông qua Nghị quyết Đại hội, BS.CKII Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Hội YTCC Việt Nam đã đề cập đến việc tăng cường, củng cố năng lực nhân lực và phát triển mạng lưới tỉnh Hội cùng hệ thống YTCC từ tuyến tỉnh đến xã; Nâng cao vai trò vận động chính sách YTCC; Triển khai các mô hình YTCC và tìm kiếm nguồn lực xây dựng mô hình mới, phát triển chất lượng tạp chí YTCC, trung tâm nghiên cứu và đào tạo YTCC; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Hình ảnh Đại hội biểu quyết


Đại hội đã công bố kết quả bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành gồm 21 đại biểu. Giáo sư Lê Vũ Anh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam khóa V, nhiệm kì 2022-2027./.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận