Vì sức khỏe <br>cộng đồng
Vì sức khỏe
cộng đồng
22 năm, với 9 Hội Y tế Công cộng cấp tỉnh.
Và hơn 6.000 hội viên
Giải pháp thế hệ tiếp theo trong sức khỏe toàn cầu.

Về chúng tôi

Đến năm 2023, Chúng Tôi Đã Nỗ Lực Hướng Tới Một Tương Lai Phát Triển Bền Vững Thông Qua Những Kết Quả Như Sau
9
9
Mạng lưới tỉnh Hội
6000+
6000+
Hội viên trên toàn quốc và nước ngoài
83
83
Ấn phẩm tạp chí đã xuất bản