English Vietnamese

Về chúng tôi VPHA

Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện tham gia Hội nhằm hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam
  • Tầm nhìn - Nhiệm vụ

  • Mục tiêu chiến lược

  • Sơ đồ tổ chức

12
Mạng lưới tỉnh hội
6000+
Hội viên trên toàn quốc
03
Cơ sở thực địa và nghiên cứu

Thư viện Ảnh và Video

Mạng lưới tỉnh hội