NHÂN SỰ TẠP CHÍ
Tác giảVPHA.ORG

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

BAN BIÊN TẬP

 •        GS.TS Andy H.Lee, Curtin University, Australia
 •        PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hochiminh city University of Medicine and Pharmacy, Việt Nam
 •        GS.TS Lanza Guy, The State University of New York, Hoa Kỳ
 •        PGS.TS Lê Cự Linh, Trường Đại học VinUni
 •        GS.TS Hoàng Văn Minh, Hanoi University of Public Health, Việt Nam
 •        GS.TS Juhwan Oh, Seoul National University, Hàn Quốc, Cộng hòa
 •        GS.TS Juhwan Oh, Seoul National University, Hàn Quốc, Cộng hòa
 •        GS.TS Sihver Lembit, Chammers University of Technology, Thụy Điển
 •        GS.TS Capra Mike, University of Queensland, Australia
 •        PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích, Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam
 •        PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam
 •        TS. Phạm Đức Phúc, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam
 •        PGS.TS Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam
 •        TS. Phùng Trí Dũng, Griffith University, Australia
 •        PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam
 •        PGS.TS Bennett Trude, University of North Carolina, Hoa Kỳ
 •        GS.TS Vũ Thị Hoàng Lan, Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam
0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận