Mô hình Trường đại học không khói thuốc
Mục tiêu cho sinh viên môi trường học tập an toàn và lành mạnh nhất. Khi bắt đầu triển khai, chính phủ chưa ban hành quy định cấm hút thuốc lá tại trường học và nơi công cộng. Tuy nhiên, là đơn vị đào tạo về YTCC, am hiểu về tác hại của thuốc lá và vai trò của thế hệ trẻ mà cụ thể là sinh viên với cuộc chiến đẩy lùi đại dịch thuốc lá, ban lãnh đạo trường Đại học YTCC đã quyết định thực hiện xây dựng và triển khai mô hình trường học không khói thuốc.

MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC

Bối cảnh và ý tưởng

Mục tiêu cho sinh viên môi trường học tập an toàn và lành mạnh nhất. Khi bắt đầu triển khai, chính phủ chưa ban hành quy định cấm hút thuốc lá tại trường học và nơi công cộng. Tuy nhiên, là đơn vị đào tạo về YTCC, am hiểu về tác hại của thuốc lá và vai trò của thế hệ trẻ mà cụ thể là sinh viên với cuộc chiến đẩy lùi đại dịch thuốc lá, ban lãnh đạo trường Đại học YTCC đã quyết định thực hiện xây dựng và triển khai mô hình trường học không khói thuốc.

Các bước triển khai

 • Đoàn thanh niên thực hiện điều tra nhanh, trưng cầu ý kiến cán bộ, học viên.
 • Thành lập tổ xung kích và câu lạc bộ PCTHTL để giám sát việc thực hiện quy định này và truyền thông tác hại thuốc lá cho sinh viên.
 • Gắn biển cấm hút thuốc.
 • Ban giám hiệu ban hành quy định và được chuyển tới tất cả các phòng ban, bộ phận trong trường.
 • Nhân viên bảo vệ được giao nhiệm vụ giám sát, nhắc nhở người vi phạm hoặc khách, giáo viên, học viên.
 • Thực hiện giám sát hàng ngày, đồng thời xử lý người vi phạm theo quy định của nhà nước và nội quy của trường.
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông như diễu hành, mít tinh, họp câu lạc bộ, tham gia hội thảo.
 • Giao lưu chia sẻ với các học viên trường khác để chia sẻ kinh nghiệm.

Các thành tựu đạt được

 1. Tỷ lệ hút thuốc trong khuôn viên nhà trường đã giảm rõ rệt, chủ yếu là khách đến làm việc và chưa biết quy định. Nhưng các đối tượng này đã ngừng hút khi được nhắc nhở.
 2. Tổ chức được các hoạt động truyền thông đại chung và trong trường học
 3. Nhiều học viên đã cai nghiện thuốc lá thành công
 4. Xây dựng được phần mềm và website về Phòng chống tác hại thuốc lá

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận