Giám sát và hỗ trợ hoạt động cho tình nguyện viên sốt rét (MEV) và cơ sở y tế tư nhân (PSP) tại 03 huyện thuộc tỉnh Đắk Nông
Tuy Đức, Đắk Mil và Cư Jút là ba huyện trọng điểm sốt rét của tỉnh Đắk Nông, thuộc dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam”. Ngày 14-17/6/2022 vừa qua, ban quản lý dự án đã có chuyến thực địa tại 11 xã của 03 huyện trên nhằm giám sát, hỗ trợ hoạt động của các tình nguyện viên sốt rét (MEV) cùng các cơ sở y tế tư nhân (PSP), trong đó bao gồm phòng khám và quầy thuốc.

Tuy Đức, Đắk Mil và Cư Jút là ba huyện trọng điểm sốt rét của tỉnh Đắk Nông, thuộc dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam”. Ngày 14-17/6/2022 vừa qua, ban quản lý dự án đã có chuyến thực địa tại 11 xã của 03 huyện trên nhằm giám sát, hỗ trợ hoạt động cho các tình nguyện viên sốt rét (MEV) cùng các cơ sở y tế tư nhân (PSP), trong đó bao gồm phòng khám và quầy thuốc.

Ban quản lý dự án tới thăm và trao đổi trực tiếp tại quầy thuốc. Chị Đinh Thị Phương Nga - Giám đốc dự án và Chị Trần Thu Thảo - Cán bộ dự án ỏ bên phải

Ban quản lý dự án tới thăm và trao đổi trực tiếp tại quầy thuốc

(Bà Đinh Thị Phương Nga - Giám đốc dự án và Bà Trần Thu Thảo - Cán bộ dự án ở phía bên phải)

Nhìn chung, MEV và PSP tại Đắk Nông đã tham gia đầy đủ và chuẩn bị tốt cho hoạt động giám sát lần này. Qua thăm hỏi và trao đổi, ban quản lý dự án đã ghi nhận được một số thông tin thú vị và quan trọng đối với dự án đặc biệt là những khó khăn trong việc MEV tiếp cận đối tượng nguy cơ cao sốt rét. Trong tổng số 11 xã thuộc dự án, có tỷ lệ lớn các xã thuộc vùng biên và có nhiều người dân thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy. Điều này là thuận lợi đối với MEV trong việc xác định và tiếp cận được nhóm nguy cơ cao để chuyển gửi xét nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn một số “điểm nóng” nguy cơ mà MEV chưa tiếp cận được như nhóm công nhân khai thác tre ở sâu trong rừng hoặc nhóm công nhân làm đường biên – là những thành phần di chuyển biến động, rất khó để nắm bắt và chủ động tiếp cận họ một cách tối đa.

Ban quản lý dự án gặp mặt và trao đổi với MEV, PSP và TYT về tình hình sốt rét tại địa phương

Ban quản lý dự án gặp mặt và trao đổi với MEV, PSP và TYT về tình hình sốt rét tại địa phương

Những thông tin này đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với dự án trong việc lên chiến lược, lập kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới đặc biệt là khám sức khỏe tập trung được đúng đối tượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, ban quản lý dự án cũng kết hợp phát vật phẩm cho MEV và PSP, trong đó việc cấp phát võng màn cho MEV là một nội dung quan trọng của chuyến đi lần này. Mỗi MEV sẽ nhận được 20 bộ võng màn để phát cho những đối tượng thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy và phải đảm bảo phát đúng đối tượng cho phù hợp với mục tiêu cấp phát của chương trình phòng, chống sốt rét quốc gia.

Ban quản lý dự án phát võng màn cho MEV. (Bà Đinh Thị Phương Nga - Giám đốc dự án ở phía bên phải

Ban quản lý dự án phát võng màn cho MEV

(Bà Đinh Thị Phương Nga - Giám đốc dự án, phía bên phải)

Trong thời gian tới, phía dự án sẽ triển khai các đợt giám sát tiếp theo phù hợp với mục tiêu hoạt động dự án theo từng giai đoạn đảm bảo sự tham gia của y tế tư nhân trong công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận